ENGLISH
  Güncelleme: 13/10/2023

AB Konseyi, Üye Devletlerin Sosyal Ekonomiye Yönelik Tüm Potansiyellerini Kullanmalarını Tavsiye Ediyor

AB Konseyi, sosyal içermeyi ve işgücü piyasasına erişimi teşvik etmek amacıyla sosyal ekonomi için çerçeve koşullarının geliştirilmesine ilişkin tavsiye kararı üzerinde siyasi anlaşmaya varmıştır.

Tavsiye kararı kapsamında, üye devletlerden özellikle korunmasız veya yeterince temsil edilmeyen gruplar için işgücü piyasasına erişimin kolaylaştırılması, erişilebilir ve kaliteli sosyal bakım hizmetleri sunarak sosyal içermenin teşvik edilmesi, dijital ve yeşil geçişler için gerekli beceriler de dahil olmak üzere beceri gelişiminin artırılması ile sosyal inovasyonun ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın desteklenmesi konularında gerekli tedbirlerin alınması beklenmektedir.

Tavsiye Kararına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlamak mümkündür:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13287-2023-INIT/en/pdf

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 13/10/2023 / Hit: 2,443

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı