ENGLISH
  Güncelleme: 27/10/2023

AB Konseyi tarafından Avrupa Yeşil Tahvil Standardını Oluşturan ve Sürdürülebilir Finansın Teşvik Edilmesini Amaçlayan Yeni Tüzük Kabul Edildi

AB Konseyi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde Avrupa yeşil tahvil standardını oluşturan yeni tüzük kabul edilmiştir. Bahse konu tüzük ile, çevresel açıdan sürdürülebilir tahvillerde “Avrupa yeşil tahvili” veya “EuGB” tanımlamasını kullanmak isteyen tahvil ihraççıları için tek tip gereklilikler ortaya konmuştur.

Çevresel açıdan sürdürülebilir tahviller, yeşil teknolojiler, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğinin yanı sıra sürdürülebilir ulaşım altyapısı ve araştırma altyapısı ile ilgili yatırımların finansmanı için kullanılan ana araçlardan biridir. Bu çerçevede, Avrupa yeşil tahvillerinin sürdürülebilir faaliyetler için AB taksonomisi ile uyumlu hale getirileceği ve küresel olarak yatırımcıların kullanımına sunulacağı belirtilmiştir.

AB'nin sürdürülebilir büyümenin finansmanı ve iklim-nötr, kaynak-verimli bir ekonomiye geçiş stratejisinin uygulanmasında yeni bir adım olarak görülen tüzük; yeşil tahvil piyasasında tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği teşvik ederek hem ihraççılara hem de yeşil tahvil yatırımcılarına fayda sağlayacaktır. Ek olarak, yeşil boyamanın (greenwashing) yarattığı riskleri azaltan yasal çerçeve sayesinde yatırımcıların yeşil yatırımlara olan güveninin artacağı ve çevresel olarak sürdürülebilir projelere sermaye akışının teşvik edileceği ifade edilmiştir.

Son olarak, Avrupa yeşil tahvil standardının kullanılabilirliğini artırmak adına henüz AB taksonomisi kapsamına girmeyen sektörler ve bazı özel faaliyetler için %15'lik bir esneklik marjı olacağı bildirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak yeşil yatırım fırsatlarının sayısı arttıkça bu esneklik marjının kullanımı ve buna duyulan ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Anılan Tüzüğün, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 20 gün sonra yürürlüğe gireceği ve yürürlüğe girdikten 12 ay sonra uygulanmaya başlayacağı belirtilmektedir.

İlgili basın açıklamasına ve Tüzüğe ulaşmak için: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/24/european-green-bonds-council-adopts-new-regulation-to-promote-sustainable-finance/


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 27/10/2023 / Hit: 2,580

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı