ENGLISH
  Güncelleme: 23/05/2023

AB Konseyi, ormansızlaşma riskinin azaltılmasını amaçlayan tüzük teklifine ilişkin uzlaşı metnini kabul etti.

16 Mayıs 2023 tarihinde AB Konseyi, ormansızlaşma ve orman tahribatı ile ilgili belirli mal ve ürünlerin Birlik pazarında temin edilmesi ve Birlik tarafından ihraç edilmesine ilişkin AB Tüzüğü teklifine ilişkin uzlaşı metnini kabul etmiştir.

Söz konusu tüzük, sığır eti, kereste, soya, palm yağı, kauçuk, kakao ve kahvenin yanı sıra deri, çikolata, mobilya, basılı kağıt ürünleri ile palm yağı bazlı türev ürünler gibi belirli yan ürünleri AB piyasasına süren, bulunduran veya ihraç eden tüm operatörler için belli kurallar (zorunlu gereken özen yükümlülüğü - due diligence) getirmektedir.

Tüm operatörler, piyasaya sürecekleri ürünlerin, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra ormansızlaşmış veya tahribata uğramış alanlarda üretilmediğini ve üretim ülkesindeki yürürlükteki ilgili yasalara uygun olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.  

Tüzük, üçüncü ülkeler ve AB üyesi ülkelerde ormansızlaşma ve orman tahribatı konusunda “bir risk düzeyi (düşük, standart veya yüksek) tanımlayan” bir kıyaslama sistemi (benchmarking system) oluşturmaktadır. Üye ülkeler, yüksek riskli ülkelerden ürün ticareti yapan operatörlerin % 9’unu, standart riskli ülkelerden ticaret yapan operatörlerin % 3’ünü ve düşük riskli ülkelerden ürün ticareti yapan operatörlerin ise % 1’ini denetlemek zorundadır.

Tüzük, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Detaylı Bilgi için:

AB Konseyi basın açıklaması:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/05/16/council-adopts-new-rules-to-cut-deforestation-worldwide/ ad


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 23/05/2023 / Hit: 1,008

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı