ENGLISH
  Güncelleme: 27/04/2023

AB Komisyonu Tarafından Siber Güvenlikle İlgili İki Yeni Teklif Sunuldu

AB Komisyonu tarafından, 18 Nisan 2023 tarihinde, siber güvenlikle ilgili kapasitenin ve AB çapında dayanışmanın artırılması için iki yeni teklif sunulmuştur. Bunlardan ilki, son yıllarda artan siber saldırılarla daha etkili mücadele için AB’deki siber güvenlik kapasitesini artırmayı hedefleyen AB Siber Dayanışma Yasası Taslağı’dır. Bu kapsamda, bir Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı (European Cybersecurity Shield) ve acil durum mekanizması (Cyber Emergency Mechanism) kurulması öngörülmektedir. Güvenlik Kalkanı, ulusal ve sınır ötesi güvenlik merkezlerinden oluşan bir altyapı olarak tasarlanmıştır. Bu merkezler yapay zekâ ve ileri veri analizleri gibi en gelişmiş teknolojileri kullanarak siber tehditleri tespit edip, uyarılarda bulunacaktır. Böylelikle daha etkili ve verimli bir mücadele sağlanması hedeflenmektedir. Bahsi geçen merkezlerin 2024 başında faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Acil durum mekanizması ise özellikle sağlık, ulaştırma, enerji gibi kritik sektörlerin siber tehditlere hazırlık seviyelerini artıracak, büyük çaplı siber saldırılara hızla müdahale edilebilmesi için ise güvenilir hizmet sağlayıcıların yer aldığı AB çapında bir Siber Güvenlik Rezervi (EU Cybersecurity Reserve) oluşturulmasını sağlayacaktır. AB Siber Dayanışma Yasası kapsamında uygulamaya koyulacak eylemler için 1,1 milyar Avro’luk bir bütçe öngörülmektedir.

İkinci teklif ise AB Siber Güvenlik Becerileri Akademisi’ne ilişkin Komisyon Bildirimi’nde ortaya koyulmaktadır. Siber güvenlik tehditlerinin artması ve buna yönelik yeni politikaların geliştirilmesiyle birlikte bu alanda yetişmiş kişilerin istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bahsi geçen Akademi ile birlikte kamu ve özel sektörün bir araya getirildiği bir çevrimiçi platform kurulması ve siber güvenlik konusunda uzmanlaşmak isteyen kişilerin eğitimlere katılıp sertifikalandırılması sağlanacaktır. Böylelikle, AB’nin bu alandaki istihdam açığının azaltılması hedeflenmektedir.

Söz konusu mevzuatlara ilişkin ayrıntılı bilgiye Komisyon’un basın açıklamasından ulaşılması mümkündür:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2243


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 27/04/2023 / Hit: 2,816

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı