ENGLISH
  Güncelleme: 03/05/2023

AB Komisyonu Tarafından Patent Korumasına İlişkin Tüzük Taslakları Yayımlandı

AB Komisyonu tarafından 27 Nisan 2023 tarihinde, standarda esas patentler, kriz durumlarında patentlerin zorunlu lisanslanması ve ek koruma sertifikalarına ilişkin Tüzük taslakları açıklanmıştır. 1 Haziran 2023 tarihinde uygulamaya başlayacak olan Üniter Patent Sisteminin tamamlayıcısı olarak hazırlanan sözkonusu patent paketi ile AB Tek Pazarında yenilikçiliği, yatırımları ve rekabetçiliği artıran daha etkin bir patent koruma sisteminin tesis edilmesi hedeflenmektedir.

  • Standarda esas patentler (standard essential patents-SEP), teknik bir standardın (5G, Wi-Fi, bluetooth gibi) uygulanması için zaruri olan teknolojileri koruyan patentlerdir. Standart belirleme kuruluşlarınca kabul edilen standartlar patent hakkı ile korunan bazı teknolojilerin kullanımını zorunlu kılabilmektedir. Bu kapsamda Komisyon tarafından, şeffaf ve öngörülebilir olmayan uygulamalar ile uzun süreli anlaşmazlıklara ve davalara da konu olan SEP’lerin lisanslanmasına ilişkin bir Tüzük taslağı hazırlanmıştır.
  • Patentin zorunlu lisanslanması, bir devlete patent korumasından faydalanan bir buluşun patent hakkı sahibinin rızası olmaksızın kullanımına izin verebilmesi imkânı sağlamaktadır. Zorunlu lisanslamaya ilişkin hazırlanan Tüzük taslağı ile AB çapında ortak bir düzenleme getirilmekte olup sözkonusu kuralların Tek Pazar Acil Durum aracı, HERA tüzükleri ve Çip Yasası gibi AB’nin kriz yönetimi araçlarını tamamlaması öngörülmektedir.
  • Ek koruma sertifikaları (SPC), ilgili düzenleyici otoritelerce ruhsatlandırılan beşeri ve veteriner tıbbi ürünler ile bitki koruma ürünlerine ilişkin patentlerin koruma süresini 5 yıla kadar uzatmaya imkân vermektedir. Mevcut SPC koruması ulusal düzeyde koruma sağlamaktadır. Komisyonca hazırlanan yeni Tüzük taslakları ile üniter patent sisteminin tamamlayıcısı olarak üniter ek koruma sertifikası koruması getirilmektedir.

Tüzük Taslaklarının Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinde görüşülmesi beklenmektedir.

Söz konusu mevzuatlara ilişkin ayrıntılı bilgiye Komisyon’un basın açıklamasından ulaşılması mümkündür:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2454

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 03/05/2023 / Hit: 3,114

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı