ENGLISH
  Güncelleme: 26/05/2023

AB Komisyonu tarafından AB Gümrük Reformu açıklandı

AB Gümrük Birliği’nin 1968 yılında kurulmasından bu yana en kapsamlı ve iddialı değişiklik önerisi “AB Gümrük Reformu” adı altında 17 Mayıs 2023 tarihinde AB Komisyonu tarafından açıklanmıştır.

Reform paketinin, AB gümrüklerinin, e-ticaret başta olmak üzere artan ticaret hacmi, sınırda kontrol yapılmasını gerektiren AB standartlarının sayısındaki artış (zorla çalıştırma, ormansızlaşma ve sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi), değişen jeopolitik gerçeklikler ve kriz dönemlerinde artan baskılar gibi sorunlarına cevap vermek üzere hazırlandığı belirtilmektedir.

Dijital dönüşümü odağına oturtan bir anlayışla hazırlanan reform paketi kapsamında, külfetli gümrük işlemlerinin azaltılması ve ithalat denetiminde veri odaklı ve daha akıllı bir yaklaşım getirmesi öngörülmektedir.

Reform teklifinde ayrıca yeni bir AB Gümrük İdaresi kurulması, sözkonusu İdare’nin yeni oluşturulan AB Gümrük Veri Merkezini denetlemesi ve Veri Merkezinin zaman içerisinde AB üye ülke gümrüklerindeki bilişim teknolojileri altyapılarının yerini alması beklenmektedir.

AB Gümrük Reformu kapsamında iki tüzük taslağı, bir direktif taslağı, bir Komisyon bilgilendirmesi ve sözkonusu mevzuat taslaklarına ilişkin etki değerlendirmesi yayımlanmıştır. Mevzuat taslaklarının yasama süreci çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nde görüşülmesi beklenmektedir.

Sözkonusu reform paketine Komisyon’un konuya ilişkin sayfasından ulaşmak mümkündür: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/eu-customs-reform_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 26/05/2023 / Hit: 3,080

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı