ENGLISH
  Güncelleme: 11/07/2023

AB Komisyonu “2023 Vergi Politikaları Raporunu” Yayımladı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 Vergi Politikaları Raporunda üye ülkelerin vergi politikalarının içeriği ve uygulamadaki etkinliği incelenerek tespit edilen eksikliklerin iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler yer almaktadır.

Raporda; Ukrayna- Rusya savaşı ile ortaya çıkan enerji krizi sonrası yaşanan yüksek enflasyon, nüfustaki ani değişiklikler, dijitalleşmenin yaygınlaşması, küresel şirketlerin sayısının artması, iklim değişikliği ve küresel eşitsizlikler gibi toplumsal sınamalar karşısında vergi idarelerinin harekete geçerek geleceğe yönelik ve ihtiyaca uygun vergi politikaları tasarlamaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Rapor, 25 Ekim 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu işbirliği ile düzenlenecek “AB Vergi Sempozyumu” çalışmalarına da katkı sağlayacaktır.

Raporun tamamına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilir:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2209a0fc-1ec9-11ee-806b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-289228432


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 11/07/2023 / Hit: 2,934

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı