ENGLISH
  Güncelleme: 08/05/2023

AB Komisyonu 2021-2027 Uyum Politikasına ilişkin Çalışma Dokümanı Yayımlandı

AB Komisyonu, 2 Mayıs 2023 tarihinde 2021-2027 AB Uyum Politikasının etkilerine ilişkin bir çalışma dokümanı (Cohesion 2021-2027: forging an ever stronger Union report on the outcome of 2021-2027 cohesion policy programming) yayımlamıştır.

Çalışma dokümanında, Uyum Politikasının 2021-2027 döneminde 378 milyar Avro’su AB tarafından finanse edilen toplam 545 milyar Avro’luk yatırım hacmi oluşturacağı, uygulama dönemi sonuna kadar AB GSYH’sini ortalama %0,5 arttıracağı, 1,3 milyon kişiye istihdam sağlayacağı, bu yatırımların uzun vadede harcanan her 1 Avro için Avrupa ekonomisine 2,8 Avro dönüşü olacağı belirtilmektedir.

Uyum Politikası hızla değişen sosyo-ekonomik zorluklar karşısında AB’nin “akıllı”, “yeşil” ve “dijital” Avrupa hedeflerine ulaşması için hayata geçirilen en önemli yatırım aracıdır. 

Sosyal, ekonomik ve yersel uyum Avrupa entegrasyonunun merkezinde yer almakta olup krizler ve jeopolitik nedenlerle artan bölgeler arası gelişmişlik farkları Birlik için önemli bir risk oluşturmaktadır.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 08/05/2023 / Hit: 3,750

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı