ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2017

22 Mart Dünya Su Günü

T.C.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN DUYURUSU

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Dünya üzerindeki kıt su kaynaklarının, koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yönetimine dikkat çekilmesini amaçlayan 22 Mart "Dünya Su Günü”, bu yıl “su ve atıksu” teması ile kutlanmaktadır.

Nüfus artışı,   sanayileşme ve iklim değişikliği gibi pek çok etken sebebiyle su kaynaklarının gerek miktar gerekse kalite açısından büyük baskı altında bulunduğu bilinmektedir. Yaşamın temel kaynağı olan temiz, sağlıklı ve yeterli miktarda suya erişim konusunda günümüzde halen dünyanın özellikle bazı bölgelerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Öte yandan, küresel çapta üretilen atıksuların büyük bir bölümünün ise herhangi bir arıtma işlemine veya geri kullanıma tabi tutulmadan ekosisteme geri verildiği, bu durumun da çevre ve insan sağlığı açısından çeşitli sorunlara sebebiyet vermenin yanı sıra ekonomik açıdan da israfa yol açtığı kaydedilmektedir.

Kullanılabilir doğal su kaynakları ile su ihtiyacı arasında giderek büyüyen açık, atık suların uygun teknolojilerden faydalanılarak arıtılmasını ve akabinde, tarım, sulama ve enerji gibi çeşitli alanlarda tekrar kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Atıksuların, çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde arıtımının gerçekleştirilmesi ve yeniden kullanılarak ekonomiye girdi oluşturması sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında da kilit role sahiptir.

Nitekim Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel çapta arıtmaya tabi tutulmayan atıksu oranının yarıya indirilerek güvenli biçimde geri kullanımın teşvik edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, arıtılmış atıksuların güvenli biçimde yeniden kullanılması, AB tarafından yakın dönemde benimsenen “döngüsel ekonomi” yaklaşımının hedefleri arasında da yer almaktadır.

Atıksu yönetimi, 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan Çevre ve İklim Değişikliği Faslı kapsamında ülkemizde yürütülen AB mevzuatına uyum çalışmalarının önemli alt başlıklarından biridir. Bu çerçevede, ilgili müktesebatın iç hukuka aktarılarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yansıra,  AB destekli birçok altyapı yatırımı projesi de ülkemizde başarıyla hayata geçirilmektedir.

2002-2006 mali döneminde atıksu altyapı projelerine AB fonlarından 22,5 milyon Avro harcanmıştır. 2007-2013 mali döneminde ise toplam bütçesi yaklaşık 650 milyon avro olan 27 adet içme suyu ve atıksu altyapı projesinin inşaatına başlanmış olup, bugün itibariyle tamamlanan 13 adet proje işletmeye alınmıştır.

2014-2016 yılları arasında su sektörü ile ilgili yatırımlara AB fonlarından ayrılan miktar toplamda 79 milyon Avro olup, projelerin hazırlık çalışmaları halen devam etmektedir.

Atıksu yönetimi alanında AB mevzuatına uyum ve uygulamanın sağlanması konularında ülkemizde kaydedilen her yeni gelişme, vatandaşlarımızın hayat kalitesinin daha da artırılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 Güncelleme: 22/03/2017 / Hit: 14,451

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı