ENGLISH
  Güncelleme: 08/05/2015

Sivil Toplum Diyaloğu III Programı kapsamında düzenlenen Diyalog Seminerleri Antalya’da Başladı

Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve AB Bakanlığı tarafından yürütülen “Sivil Toplum Diyaloğu III Programı”nın bileşenlerinden biri olan Diyalog Seminerlerin ilki 21-22 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Diyalog Seminerleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yürütülen çalışmaların, elde edilen sonuçların ve bunların gündelik hayatımıza etkilerinin kamuoyunda daha bilinir kılınması için sürecin etkin aktörleri olan Medya, Sivil Toplum ve Kamu Kurumu temsilcilerinin birlikte çalışma pratiği geliştirmeleri amaçlanıyor.

Program kapsamındaki birinci Diyalog Semineri’ne Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Hatay ve Mersin illerinde çalışan STK, yerel ve ulusal medya ile kamu temsilcileri katıldı. İki gün süren seminerlerin ilk gününde alanında uzman aktörler “Kamu, STK ve Medya İşbirliği için Diyalog Seminerleri: Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak” başlıklı panelde katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Bu oturumun ardından düzenlenen çalıştaylarla da katılımcılar, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadıkları rol ve kamuoyunun sürece yönelik bilgilendirilmesi için yapılan çalışmaları birlikte değerlendirme fırsatı buldu.

Antalya, İstanbul, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya olmak üzere toplam altı kentte düzenlenecek Diyalog Seminerlere ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve seminer takvimine http://siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri adresinden ulaşılabilir.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 08/05/2015 / Hit: 11,961

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı