ENGLISH
  Güncelleme: 09/02/2012

Halk Müziği Türkiye ve Avrupa Arasında Köprü Kuruyor

 

 Kültür ve Sanat Projeleri Anasayfa

 

HALK MÜZİĞİ TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR PROJESİ 

 

"Halk Müziği Türkiye ve Avrupa Arasında Köprü Kuruyor" Projesi, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Kültür & Sanat Bileşeni altında yer almaktadır. Kayseri Aşık Meydani Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yürütülmekte olan projenin ortağı, Fransa'da bulunan Centre Culturel Anatolie derneğidir.

 

Toplam bütçesi 109.619,90 Avro olan "Halk Müziği Türkiye ve Avrupa Arasında Köprü Kuruyor" projesinin uygulanma süresi 12 aydır.

 

Proje ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi hakkında detaylı bilgi için http://www.csdproject.net/ internet sitesini ziyaret ediniz.

 


 

FOLK MUSIC BRIDGES BETWEEN TURKEY AND EUROPE PROJECT

 

"Folk Music Bridges Between Turkey and Europe Project" is carried out within the Turkey and European Union Civil Society Dialogue II, Culture and Arts grant scheme. The grant beneficiary of the project is Kayseri Poet Singer Platform Culture and Arts Foundation and the project partner is Centre Culturel Anatolie, from France.

 

Total budget of the "Folk Music Bridges Between Turkey and Europe Project" is 109.619,90 Euros and the duration of the project is 12 months.

 

For detailed information on Turkey and European Union Civil Society Dialogue II Project, please visit http://www.csdproject.net/

 


 <<< Kültür Mirası Alanında Tecrübe Paylaşımı Projesi            Kültür ve Sanat Projeleri Anasayfa

Fransa'dan Türkiye'ye Reji'den Tekel'e         

Tütün Serüveni Projesi  >>>


Güncelleme: 09/02/2012 / Hit: 64,198

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı