ENGLISH
  Güncelleme: 05/04/2023

Tarım-Gıda Zincirinde Hileli ve Aldatıcı Uygulamalarla Mücadele Raporu Yayımlandı

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) (JRC) tarafından, gıda zincirinde hileli veya yanıltıcı uygulamaların tespiti amacıyla yürütülen resmi kontrollere ilişkin kuralların yeknesak yorumlanmasına ve uygulanmasına yönelik bir teknik rapor yayımlanmıştır.  

2020-2022 yılları arasında 8 Üye Ülkede yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren raporda, iyi uygulama örneklerine ve sahtecilikle ilgili resmi kontrollerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklara yer verilmektedir. Üye Devletlerin yetkili makamlarının, yalnızca tarım-gıda zincirini yöneten kuralların ihlallerini tespit etmesi değil, aynı zamanda, gıda işletmecileri tarafından haksız bir avantaj elde etmek amacıyla hileli veya aldatıcı uygulamalar ile kuralların kasıtlı ihlallerini de tespit etmesi gerekmektedir. Küresel düzeyde gıda sahteciliğinin yılda 30 milyar Euro değerinde bir ekonomik kayba neden olduğu tahmin edilmektedir.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 05/04/2023 / Hit: 3,184

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı