Tarım-Gıda Zincirinde Hileli ve Aldatıcı Uygulamalarla Mücadele Raporu Yayımlandı

Son Güncelleme: 05 Nisan 2023

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) (JRC) tarafından, gıda zincirinde hileli veya yanıltıcı uygulamaların tespiti amacıyla yürütülen resmi kontrollere ilişkin kuralların yeknesak yorumlanmasına ve uygulanmasına yönelik bir teknik rapor yayımlanmıştır.  

2020-2022 yılları arasında 8 Üye Ülkede yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren raporda, iyi uygulama örneklerine ve sahtecilikle ilgili resmi kontrollerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklara yer verilmektedir. Üye Devletlerin yetkili makamlarının, yalnızca tarım-gıda zincirini yöneten kuralların ihlallerini tespit etmesi değil, aynı zamanda, gıda işletmecileri tarafından haksız bir avantaj elde etmek amacıyla hileli veya aldatıcı uygulamalar ile kuralların kasıtlı ihlallerini de tespit etmesi gerekmektedir. Küresel düzeyde gıda sahteciliğinin yılda 30 milyar Euro değerinde bir ekonomik kayba neden olduğu tahmin edilmektedir.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir