ENGLISH
  Güncelleme: 20/02/2020

AB Programları Kamu Kurumları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

2014-2020 Dönemi’nde ülkemizin katılım sağladığı Birlik Programları hakkında kamu kurumlarını bilgilendirmek ve 2020 yılında Programlar kapsamında açık çağrıları katılımcılarla paylaşmak amacıyla ODTÜ Teknokent’te 19 Şubat 2020 tarihinde AB Programları Kamu Kurumları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yoğun katılımın olduğu toplantının açılış konuşması AB Delegasyonu Mali İşbirliği Başkan Vekili Angel Gutierrez Hidalgo ile AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan tarafından yapılmıştır.

Hidalgo konuşmasında ülkemizin Birlik Programlarına katılımının yalnızca Türkiye’ye değil aynı zamanda Avrupa Birliği’ne de katkı sağladığını, toplumların entegrasyonu için çok önemli olduğunu, karşılıklı anlayışı geliştirdiğini belirtmiş olup, AB’nin Türkiye’nin Programlara katılımını desteklediğinin altını çizmiştir.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan ise ülke olarak geliştirme hedefinde olduğumuz yeni bütüncül anlayış hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra IPA ve Birlik Programları’nın entegrasyonun öneminden bahsetmiş ve ülkemizin Birlik Programlarından daha fazla faydalanabilmesi için kurumlarımıza düşen sorumlulukların altını çizmiştir.

Açılış konuşmalarının akabinde Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer 2014-2020 Döneminde Türkiye’nin katılım sağladığı 8 Birlik Programı ve 2 Ajans ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmiştir. 2021-2027 Döneminde ülkemizin katılım sağlayabileceği Programlardan bahseden Sözer, Başkanlık olarak yeni Programlara katılımımızın ülkemize önemli katkılar sağlayacağını belirtmiştir.

TÜBİTAK, AB Başkanlığı, KOSGEB ve Ulusal Ajans temsilcileri sırasıyla Ufuk 2020 Programı, İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, COSME Programı ile Erasmus+ ve ESC Programları hakkında sunumlar gerçekleştirmiş olup, Programların halihazırda açık olan çağrıları ve 2020 yılında açılması planlanan çağrılara ilişkin olarak katılımcılarla bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Bu süre zarfında katılımcılar tarafından Programlara ilişkin yöneltilen sorular, temsilciler tarafından cevaplanmıştır.

Bilgilendirme toplantısının son kısmında, Programlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış olup, ülkemizin Programlardan ve bu doğrultuda kurumlarımızdan beklentilerimizin altı çizilmiştir. 

 


Diğer Etkinlikler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 20/02/2020 / Hit: 6,426