ENGLISH
  Güncelleme: 13/10/2022

5 No’lu Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye ile AB arasında 5 No’lu Yenilikçilik Alt Komitesi’nin 16. Toplantısı 30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde ilgili kurumların katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

       

Toplantıda Avrupa Komisyonu ile katılım müzakereleri çerçevesinde, 25 No’lu Bilim ve Araştırma, 26 No’lu Eğitim ve Kültür ve 10 No’lu Bilgi Toplumu ve Medya Fasılları kapsamında son dönemde AB ve Türkiye’deki güncel gelişmeler ele alınmıştır.Güncelleme: 13/10/2022 / Hit: 7,625

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı