ENGLISH
  Güncelleme: 29/01/2013

* 2013 Yılı Birinci AB UDYK Toplantısı

Yalova ilinin 2013 yılı ilk AB UDYK toplantısı 29 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirildi. İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Sayın Cezmi Türk GÖÇER’in açılışını yaptığı toplantının gündemi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB Katılım Öncesi Mali Yardımı altında uygulanacak olan “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” oldu.

Toplantıda, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü Sayın Dr. Hilal YILDIR “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve valiliklerden beklentileri içeren bir sunum yaptı. Ayrıca, ilde Valiliğin insiyatifi ile yapılan, AB’ye uyum süreci kapsamındaki mevzuat değişiklikleri ve bunların yereldeki uygulamaları konulu çalışmalar kapsamında, ildeki üç kurum tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdürü Sayın Cemal ULUSOY, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Selma ALACATLI ve Hukuk İşleri Şube Müdürü Sayın Doğan ÇAY tarafından, AB sürecinin bu kurumların ilgili mevzuatlarına yönelik yereldeki yansımaları aktarıldı.

Yalova’nın da içinde bulunduğu 20 pilot ilde uygulanacak olan proje kapsamında, Valiliklerin Avrupa Birliği ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illerimize yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan projeleri tamamlayıcı nitelik taşıyan ve 24 ay süreyle uygulanacak projenin bütçesi 1.950.000 Avro’dur.


Güncelleme: 29/01/2013 / Hit: 4,587