ENGLISH
  Güncelleme: 09/02/2012

Farklı Renkler Bir Arada

  

 

 

 

 Kültür ve Sanat Projeleri Anasayfa

 

FARLI RENKLER BİR ARADA PROJESİ

 

"Farklı Renkler Bir Arada" Projesi, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Kültür & Sanat Bileşeni altında yer almaktadır. Rize'de bulunan KAÇED Derneği tarafından yürütülmekte olan projenin ortaklığını, İspanya'nın FUSIC Derneği üstlenmektedir.

 

Toplam bütçesi 161.766,92 Avro olan "Farklı Renkler Bir Arada" projesinin uygulanma süresi 12 aydır.

 

Projenin resmi internet sitesine http://www.kaced.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Proje ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi hakkında detaylı bilgi için http://www.csdproject.net/ internet sitesini ziyaret ediniz.

 


TOGETHER DIFFERENT COLORS PROJECT

 

"Together Different Colors Project" is carried out within the Turkey and European Union Civil Society Dialogue II, Culture and Arts grant scheme. The grant beneficiary of the Project is KACED Association and the project partner is Fundació Societat I Cultura. FUSIC, from Spain.

 

Total budget of the "Together Different Colors Project" is 161.766,92 Euros and the duration of the project is 12 months.

 

The official web-site of the project is: http://www.kaced.org/

 

For detailed information on Turkey and European Union Civil Society Dialogue II Project, please visit http://www.csdproject.net/

 

 


 <<< Kültürel Bir Dönüşüm Olarak Mimarlığı

          Yeniden Okumak Projesi

                     Kültür ve Sanat Projeleri Anasayfa

Kültür Mirası Alanında Tecrübe Paylaşımı Projesi  >>>


Güncelleme: 09/02/2012 / Hit: 254,114

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı