ENGLISH
  Güncelleme: 17/06/2022

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS)

2010 yılında Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasının ardından uygulanmaya başlanan Avrupa Birliği İletişim Stratejisi güncellenerek 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Uluslararası konjonktürde yaşanan son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkilerinde de bir paradigma değişimine yol açarak, yurt dışında öncelikli merkezler başta olmak üzere yoğun kamu diplomasisi ve lobicilik faaliyetlerinin stratejik bir anlayışla planlanarak hayata geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle, İletişim Stratejisi önümüzdeki dönemde devreye giren yeni aktörler ve yeni öncelikler dikkate alınarak, her hedef kitleye en uygun iletişim yöntemi belirlenerek algı odaklı ve proaktif bir anlayışla uygulanmak üzere güncellenmiştir.

"Avrupa Birliği İletişim Stratejisi", "Türkiye'nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi"nin üçüncü ayağını oluşturmaktadır.

Türkiye'ye ilişkin doğru resme bakılması ve Türkiye ile AB kamuoylarında Türkiye'nin AB üyeliğine desteğin artırılması amacıyla hazırlanan İletişim Stratejisi'nin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır.

İletişim Stratejisi'nin yurt içi iletişim boyutu, halkımızın AB'ye katılım sürecinin ülkemiz için bir çağdaşlaşma ve demokratikleşme projesi olduğuna ve her alanda yaşam standartlarını yükselteceğine ilişkin inancını güçlendirmeyi ve reformlara olan desteğini artırmayı hedeflemektedir. İletişim Stratejisi'nin yurt dışı boyutu ise, AB kamuoyunda ülkemize ilişkin olgu ile algının örtüşmesini sağlamayı, karşılıklı güveni yeniden oluşturmayı ve AB sürecindeki kararlılık, özgüven ve samimiyetimizi ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

İletişim Stratejisi'nin temel hedef kitlesini Türk ve AB vatandaşları oluşturmaktadır. Uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar, sivil toplum, üniversiteler, iş dünyası, medya ve siyasi aktörler bu süreçteki birincil paydaşlardır.

Toplumun bütün kesimlerinin görüşleri dikkate alınarak zenginleştirilen İletişim Stratejisi toplumun bütün kesimlerinin görüşleri alınarak, katılımcı bir anlayış ile uygulanmaktadır..

 

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (İngilizce)


Güncelleme: 17/06/2022 / Hit: 48,756

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı