ENGLISH
  Güncelleme: 26/08/2010

Kültür Programı "1.1 Alt-başlığı" için İspanya'dan Ortak Arama Duyurusu

Kültür Programı Kapsamında Gerçekleştirilecek Olan Bir Proje için İspanya'dan Ortak Arama Duyurusu:

 

Ülkemizin de dahil olduğu “Kültür Topluluk Programı” kapsamında, Fundacion El Legado Andalusi, “Avrupa’da Endülüs Kültürüne Dayalı Kültürlerarası Diyalog: Sanat, Tarih ve Gelenekler” adlı hazırlanmakta olan proje teklifi için ortak aramaktadır.

 

Proje, Avrupa’daki Arap kültürünün geçmişi ve bugünü arasında kültürlerarası diyalogu teşvik etmek için altı farklı ülkeden kültür alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlar, dernekler ve kar amacı gütmeyen örgütler arasında yeni bağlantılar ve uzun vadeli işbirliği oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Arap-Müslüman kültürünün katılımcı ülkelerdeki tarihsel geleneğinin araştırılmasına ilişkin çalışmalar yapılması ve sonuçların uluslararası ortamda değişimi ve projeye katılan ülkelerdeki Arap-Müslüman tarihi üzerine Avrupa kültürel ve sanatsal geleneklerinin derlenmesi öngörülmektedir.

 

Bu kapsamda sözü edilen projede Arap-Müslüman kültürünün ve bu kültürün Avrupa’daki mirasının tanıtılması, Avrupa ülkeleri arasındaki kültürlerarası diyalogun geliştirilmesi, Arap-Müslüman geleneğindeki sanat çalışmalarının ve uzmanların uluslar arası değişiminin teşviki hedeflenmektedir.

 

Dört yıl sürmesi planlanan projenin yıllık bütçesi en az 200.000, en fazla 500.000 ’dur.

Proje çağrısının kapanma tarihi: 1 Ekim 2010.

Proje metni için lütfen tıklayınız.

 

İlgililerin başvuru yapabilecekleri adresler;

Maria Elena Bragaglia

m.elena.bragaglia@sicidominus.com

Yaroslava Bondar
Yaroslava.bondar@sicidominus.com

   

Kültür Programı Genel Bilgileri:

Proje ülkemizin de katılım sağladığı “Kültür Programı”  kapsamındadır. Sözü edilen program 1.1.2007 – 31.12.2013 dönemini kapsamakta ve kültür alanında faaliyet gösteren tüm aktörlere ve tüm kültür sektörlerine açıktır. Program bütçesi 400.000.000 €’dur. Programın amacı kültür alanında faaliyet gösteren aktörlerin sınır ötesi hareketliliğinin ve kültürel ve sanatsal eserlerin sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi, kültürlerarası diyalogun teşvik edilmesidir.

 

Programla ilgili bilgi için; http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/about_culture_en.php 

Avrupa Kültür Programı Türkiye İrtibat Adresi:  http://www.ccp.gov.trGüncelleme: 26/08/2010 / Hit: 9,338