ENGLISH
  Güncelleme: 29/03/2021

2021-2027 Yılları Arasında Uygulanacak ERASMUS+ Programına Yönelik Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlandı

Her yaştan yararlanıcıya yurt dışında eğitim, öğretim, staj, kurs, gönüllülük imkânları, eğitim kurumlarımıza da yurtdışı işbirlikleri oluşturma fırsatı sunan Erasmus+ Programı, 28,4 milyar Avroluk bütçesiyle 2021-2027 yılları arasında uygulanacak yeni dönemine yeni fırsatlarla “Merhaba” dedi.

Program, geçmiş program dönemlerinde olduğu gibi gençler, öğrenciler, sporcular, öğretmenler ile her yaştan eğitim katılımcıları ve personeli başta olmak üzere her yıl onbinlerce bireyin öğrenme hareketliliklerini ve kurum ve kuruluşların sınır ötesi işbirliklerini desteklemeye devam edecek.

2021-2027 dönemi Erasmus+ Programı Başladı. 25 Mart 2021’de Avrupa Komisyonu tarafından yapılan basın toplantısı ile 2021 yılı proje çağrıları açıklandı. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında başvuru yapabilecek kişi ve kurumlar için önemli mali destek sağlayan Erasmus+ Program Rehberinde başvuru için ayrıntılara erişilebilecek.

Daha Yeşil, Daha Dijital, Daha Kapsayıcı Bir Erasmus+ Geliyor

Erasmus+ Programı yeni dönemde herkesi kucaklayan, daha yeşil ve daha dijital yapısıyla ön plana çıkıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatına paralel olarak Erasmus+ Programı kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, çevre dostu yapıda kurgulanması hedefleniyor. Yararlanıcıların, seyahat planlamalarından aktivitelerde kullanılacak materyallere kadar çevre dostu uygulamalar yapmalarının altı çiziliyor.

Eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital geçişini hızlandırma ihtiyacının pandemiyle birlikte bir kez daha ortaya çıktığı günümüzde, yararlanıcı kurumların, bu yönde şekillenen yeni uygulama döneminde ortaklarıyla etkileşimi artırarak öğrenim ve öğretimi iyileştirmek için dijital araçları ve öğrenim yöntemlerini de kullanmaları beklenmektedir. Erasmus+ yararlanıclara dijital becerilerin geliştirilmesini destekleyecek imkanlar sunmak üzere, Dijital Eylem Planı’na uygun olarak tasarlanmıştır.

Kurumlar ve kişiler açısından Programa erişimin artırılması için kapsayıcılık vurgusunun yanı sıra farklı kesimler ile kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlar dahil olmak üzere imkanı kısıtlı kişilerin programlara katılımını artırmak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının önemi vurgulanıyor.

2021 yılı Erasmus+ Yeni Dönemiyle ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI şunları ifade etti:

“Avrupa Birliği’nin barış ve serbest dolaşımdan sonra üçüncü en olumlu sonucu olarak görülen Erasmus+ Programı, başladığı andan bugüne kadar kültürler ve toplumlar arasında köprü kurmaya devam ediyor. Erasmus+ programı, bünyesinde barındırdığı fırsat eşitliği, sosyal içerme, gönüllülük, aktif vatandaşlık gibi olgular ile barış, dostluk, etkileşim, nitelikli ve aydın insan gücü gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi bakımından çok güçlü bir etkiye sahiptir.

2021-2027 yılları arasındaki dönemde de, aralarında ülkemizin de bulunduğu 33 Avrupa ülkesi ve ötesinde, kapsayıcılık, çevre bilinci, dijitalleşme, demokratik hayata etkin katılım gibi önceliklerle hem kişilere ve toplumlara hem de tüm dünyaya hizmet etmeye devam edecek olan Erasmus+ Programı bizleri daha bilinçli, daha özverili, daha uyumlu olma ve ortak sınamalara ortak çözümler üretme yönünde desteklemeyi sürdürecek. Program, yeni öncelikler ve yeni faaliyetlerle daha geniş bir yelpazede, çağın gerekliliklerine uygun bir içeriğe kavuşmuştur. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte daha yeşil, herkesi kapsayan ve salgınla birlikte önemi artan dijitalleşmeyi önceliklendiren bir Erasmus+ ortaya konuyor.

Kısaca ifade etmek gerekirse, 2021-2027’de de Erasmus+ yaşamları zenginleştirecek, ufukları açacak. Yeni dönemde ülkemiz ve diğer Avrupa ülkelerindeki kurumlara, vatandaşlarımıza özellikle de gençlere, eğitim, gençlik ve spor camialarına, etkin katılım ve bol bol hareketlilik diliyorum.”

2021 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ile ilgili Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sayın İlker ASTARCI ise şunları paylaştı:

“Erasmus+ Programı tam 34 yıldır insan hayatına dokunan ve kişilerin ve kurumların Avrupa Birliği ile güçlü ve somut bağlar kurmasını sağlayan bir program olarak varlığını sürdürüyor. Türkiye Ulusal Ajansı olarak her sene aldığımız 10 bini aşkın proje başvurusu ve kabul edilen projelerle yapılan yüzbinlerce proje faaliyeti bunun en somut örneği... Erasmus+ programı kişilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunarken, kurum ve kuruluşlarımız ise yurt dışındaki ortakları ile bir araya geliyor, yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek kurumsal kapasitelerini artırıyor ve uluslararasılaşıyorlar. Tüm bunlarla birlikte Erasmus+ güçlü ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor.

2004 yılından bu yana ülkemizde başarıyla yürüttüğümüz Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını 2021-2027 yılları arasındaki döneminde de başarıyla yürüterek vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın profesyonel ve kurumsal gelişimleri için Avrupa Birliği’nin sunmuş olduğu eğitim fırsatlarından azami derecede faydalanmasını hedefliyoruz.

Ülkemizde eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları Erasmus+ Programı’nın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor, 2021 yılı ile başlayan yeni yedi yıllık dönemimizin tüm Milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Detaylı bilgi:

http://bit.ly/2021ErasmusTeklifÇağrısı

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

https://www.ab.gov.tr/52495.html

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Güncelleme: 29/03/2021 / Hit: 22,655

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı