ENGLISH
  Güncelleme: 30/09/2021

ESC

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Nedir?

Avrupa Dayanışma Hizmeti (EVS) olarak yer alan gönüllülük faaliyetindeki 25 yılı aşkın deneyimin üzerine inşa edilmiş olan Program 2018 yılında uygulamaya konulmuş 2019 yılında resmi bir program haline gelmiştir. Programı-ESC, daha kapsayıcı toplumların inşasında toplumsal zorlukların çözümünü hedefleyen gençlerin gönüllülük ve dayanışma faaliyetlerine katılarak yardım ve öğrenme deneyimleri kazanmalarını amaçlayan AB Programıdır. Erasmus+ gençlik bileşeni altında Avrupa Gönüllü 18-30 yaş arası gençlere Avrupa çapında çok çeşitli dayanışma ve gönüllülük faaliyetlerine katılma fırsatı sunan program, gençlerin kişisel gelişimine, topluma aktif katılımına ve istihdam edilebilirliğe fayda sağlarken aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına toplumsal ve sosyal zorlukların üstesinden gelme çabalarına da yardımcı olmaktadır.

 

34 ülkenin katılım sağladığı ve 2018-2020 yılları arasında 284 milyon avro toplam bütçeye sahip Programdan Avrupa çapında ve Türkiye’de şimdiye kadar 275.000 genç kaydolmuş ve yaklaşık 50.000 katılımcı faaliyetlerine başlamıştır.

2021-2027 için 1.009 milyar avroluk bütçe tahsis edilen yeni dönem ESC Programı, Avrupa çapında en az 270.000 gence gönüllülük yoluyla veya kendi dayanışma projelerini oluşturarak toplumsal ve insani zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olma fırsatları sunacaktır. Programın amacı yalnızca daha kapsayıcı değil, aynı zamanda daha dijital ve daha çevreci olmak olacaktır.

Programın Hedefleri Nelerdir?

ESC Programı:

 • Gençlerin toplum yararı ve dezavantajlı insanlara desteği gözeten projelerde çalışmaları/gönüllülük yapmalarına fırsat yaratırken gençlerin beceri ve yeterliklerini arttırmayı,
 • Kuruluşların toplumsal dayanışma faaliyetlerine katılımı teşvik etmeyi,
 • Sosyal ihtiyaçlara cevap vermek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefler.

 

1) Gönüllülük Projeleri

 • Gönüllülük Projeleri (Volunteering Projects), 18-30 yaş arasındaki gençlere, 2 aydan 12 aya kadar sosyal bir projede gönüllü̈ olma imkânı sağlamaktadır.
 • Gönüllülük, ev sahibi kuruluşun toplum yararına gerçekleştirdiği günlük faaliyetlerine tam zamanlı (haftada 30-38 saat) ve ücretsiz olarak destek sağlanan faaliyetlerdir.
 • Gönüllülük projeleri aracılığıyla gençler, bireysel gönüllülük faaliyetlerine veya gönüllü takımlarına katılarak yurtiçinde veya yurtdışında eğitimsel, sosyal ve mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlayabilmektedirler.
 • Gönüllülük projeleri kapsamında, bir kültürel mirasın restorasyonuna katılmak, çevreyi koruma bilinci aşılamak veya mülteci kamplarında gönüllü eğitim aktiviteleri gerçekleştirmek gibi toplum yararına faaliyetler düzenlenmektedir.

 

 Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Gönüllülük projeleri, 18-30 yaşları arasında yasal olarak ESC program ülkesinde veya ortak ülkelerde ikamet eden bireyler mezuniyet ve dil yeterliliği aranmaksızın tüm gençlere açıktır. 17 yaşındaki gençler programa kayıt olabilmekle beraber 18 yaşına kadar herhangi bir projede yer alamamaktadırlar.

( https://europa.eu/europass/tr/create-europass-cv ) adresinden yardım alınabilir.

Gönüllülük projeleri ikiye ayrılmaktadır:

 • Kısa dönem gönüllülük (seyahat süresi hariç 14-59 gün) ve
 • Uzun dönem (seyahat süresi hariç 2-12 ay) gönüllülük

Her gencin sadece 1 kısa dönem + 1 uzun dönem gönüllülük projesi hakkı vardır[1].

 

Gönüllülük Projelerinde Gençlere Sağlanan Destekler Nelerdir?

 

 • İmkanı kısıtlı gençlerin desteklenmesi: Avrupa Dayanışma Programı prensipleri gereğince; sağlık problemleri, eğitimsel zorluklar, ekonomik ve coğrafi engeller, kültürel farklılıklar; din,cinsiyet,yaş ve sosyal ve ekonomik zorluklar nedeniyle yaşıtlarına göre imkanı kısıtlı olan gençlerin desteklenmesine ve katılımlarının sağlanmasına büyük önem vermektedir
 • Dil eğitimi desteği: Çeşitlilik içerisinde birliği sağlamayı hedefleyen Avrupa Dayanışma Programı, en az üç ay olmak üzere proje kapsamında bulunulan ülkenin anadilinde ev sahibi kurumdaki bir gençlik çalışanı veya profesyonel bir dil kursu aracılığıyla ücretsiz dil eğitimi desteği vermektedir.
 • Vize desteği: Projenin gerçekleşeceği ülkeye gitmek için gerekli olan vize sürecindeki tüm masraflar, sağlık sigortası, ek olarak vize dışında oturma izni içinde başvuru yapılması gerektiği takdirde tüm masraflar karşılanmaktadır.
 • Cep harçlığı desteği: Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte günlük olarak konaklama, yemek, yerel ulaşım vb. ihtiyaçların dışında belirli bir miktarda cep harçlığı da verilmektedir.
 • Konaklama desteği: Projeye katılan bireylere ev sahibi kurum tarafından bir gönüllü evinde, yurtta veya aile yanında konaklama imkanı sunulmaktadır.
 • Seyahat desteği: Projenin gerçekleşeceği ülkeye gidiş-dönüş seyahat masraflarını kapsamaktadır.
 • Mentor desteği: Projelerin öncesinde ve sonrasında katılımcıların eğitim alma fırsatı bulunmaktadır. Proje sırasında ise mentor aracılığıyla katılımcıların hedeflerini belirleme ve  ulaşmalarına destek sağlanmaktadır.

 

2) Dayanışma Projeleri

Dayanışma Projeleri (Solidarity Projects), yurtiçinde uygulanan, en az 5 gencin bir araya gelerek içinde bulundukları toplum ve çevre için olumlu değişimler yaratmak için sorumluluk ve inisiyatif aldıkları, 2-12 ay arasında gerçekleştirdikleri projelerdir.

 


[1] İlk olarak uzun dönemli bir gönüllülük projesine katılınması halinde kısa dönem hakkı kullanılmadan programdan yararlanma hakkı sona ermektedir. Daha önce Erasmus+ gönüllülük faaliyeti veya Avrupa Gönüllü Hizmeti programına katılmış olan gençler programdan yararlanamazlar.Ancak, istisnai olarak, Avrupa Gönüllü Hizmeti veya Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük faaliyetlerinden en fazla iki ay yararlanmış olan gençler, bir kez daha toplam süre on dört ayı geçmemek kaydıyla gönüllülük faaliyetlerine başvurabilrler.

 • Dayanışma projeleri 2-12 ay süre aralığında gençler tarafından geliştirilen ve uygulanan yurt içi dayanışma faaliyetidir.
 • En az 5 gencin bir araya gelerek yerel toplumlarındaki belli bir konuyu ve sorunu hedef alıp, sorumluluk üstlenerek geliştirdikleri ve bu soruna ilişkin çözümlerini ortaya koymaya ve pozitif değişim yaratmak için uyguladıkları projelerdir.
 • Dayanışma faaliyetleri Avrupa Dayanışma gücü esaslarını temel almalı, yaygın öğrenme, girişimcilik ruhu ve Avrupa katma değerini vurgulayan konular (örneğin İklim değişikliği, demokratik katılım, toplumsal entegrasyon vb.) özelliklerini göstermelidir.
 • Yereldeki sorunları, yereldeki ihtiyaç sahibi özel grupları hedefleyen dayanışma projeleri aracılığıyla farklı aktörleri ve ortakları da bir araya getirmek mümkündür.
 • Bir dayanışma projesine katılım, aynı zamanda serbest meslek sahibi olmanın, sivil toplum kuruluşlarında yer almanın, gençlik çalışmalarında aktif kuruluşlara katılımın veya bir sivil toplum örgütü (STK) kurmanın ilk adımı olabilir.

 

Kimler Başvurabilir?

 • Dayanışma projelerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde ikamet eden ve European Youth Portal’a üye olmuş en az beş gençten oluşan bir grup başvurabilmektedir. ( https://europa.eu/youth/home_en  )
 • Maksimum katılımcı sayısı bulunmamaktadır. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilci rolünü üstlenerek başvuruyu gönderebildiği gibi projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş da proje başvurusu yapabilmektedir.
 • Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla yapılır. Başvuru formları ve başvuru süreci hakkında gerekli bilgiye Türkiye Ulusal Ajansının resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir. ( https://www.ua.gov.tr/ )

   

ESC Programına Katılan Gençler Hangi Kazanımları Elde Ederler?

 

İnisiyatif alarak katıldıkları projeler aracılığıyla gençler:

 

 • Gönüllü oldukları proje sonunda katılımı belgeleyen Youthpass sertifikası sahibi olur.
 • Başka bir ülkede yaşama, dil ve kültürel becerilerini geliştirme fırsatını yakalar.
 • Güçlüklerin üstesinden gelme ve ekip içinde çalışma becerisini kazanır.
 • Avrupa Dayanışma Programı topluluğunun parçası olarak eski gönüllülerden oluşan daha geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir,
 • Deneyimlerin paylaşılması yoluyla diğer genç bireylere de ilham olabilir.
 • Özgüvenlerinin ve öğrenme motivasyonlarının arttırması ile  kişisel, eğitimsel, sosyal ve mesleki becerilerini geliştirebilir.
 • Gönüllü oldukları kuruluşlara veya yerel topluluklara kendi fikirlerini götürebilir, kuruluşların çok kültürlü bir kimliğe sahip olmasına katkı sağlayabilirler.

   

ESC Programı hakkında detaylı bilgi ve fırsatlarından haberdar olmak için:

Türkiye Ulusal Ajansı internet sitesi: https://ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/esc/

Avrupa Komisyonu internet sitesi: https://europa.eu/youth/solidarity_en

 

 


Güncelleme: 30/09/2021 / Hit: 22,001