ENGLISH
  Güncelleme: 04/10/2019

AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

Yeni hükümet sistemi kapsamında güncellenen ve Avrupa Birliği’nden Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında sağlanan fonların AB ile akdedilen anlaşmalar ile uyumlu olarak etkin idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerinin belirlenmesini ve bu kurumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini amaçlayan 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 4 Ekim 2019 tarih ve 30908 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Bütün ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınması ile katılımcı bir yaklaşımla tasarlanan genelge kapsamında, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü görevini yürüten Avrupa Birliği Başkanlığının rolünün güçlendirilmesi ve Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında Türkiye’ye sağlanan fonların yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde yönetilecek olması itibarıyla Türkiye- AB Mali İşbirliğinin daha etkin ve verimli bir şekilde işleyeceği değerlendirilmektedir.

 Güncelleme: 04/10/2019 / Hit: 5,649