ENGLISH
  Güncelleme: 26/09/2020

AB Yolundaki Çalışmalarımız Bulgaristan ile İşbirliği İçinde Sürüyor

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yalnızca AB kurumları ile değil, üye ülkelerle ikili ilişkilerimiz de çok önemli. Burada 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan’la 2004 yılından beri ikili olarak yürüttüğümüz işbirliğimiz öne çıkıyor. Türkiye’nin bir aday ülke olarak Bulgaristan’la ortak bir bölgesel işbirliği programı uygulaması aslında AB’ye üyelik yönünde atılan önemli adımlardan biridir.

Program kapsamında uygulanan projeler aracılığıyla Trakya bölgesinin hem Türkiye hem Bulgaristan tarafında sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyoruz hem de toplumları birbirine yaklaştırarak toplumsal ön yargıları kırıyoruz. Bunda AB üyesi olan dost ülke Bulgaristan’la ortak çalışmalarımızın katkısı yadsınamaz derecededir.  

Trakya Bölgesine 70 Milyon Avro AB Fonu Aktarıldı

Bugüne kadar Programımız kapsamında ülkemizde Edirne, Kırklareli, Bulgaristan’da Hasköy, Yambol ve Burgaz’da 200’ü aşkın proje tamamlandı. 50’den fazla projenin uygulaması ise devam ediyor. 2004’ten bu yana bölgede 70 Milyon Avro’nun üstünde AB fonu kullanıldı.

Uygulanan bu projelerle çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanlarında bölgedeki kamu kurumları, belediyeler, okullar, üniversiteler, ticaret odaları, gençlik, doğa ve kadın derneklerini de içeren çeşitli sivil toplum kuruluşları desteklendi.

Önümüzdeki Yedi Yılın Öncelikleri Belirleniyor

Şu anda yeni bir dönemin hazırlığı içindeyiz. 2021-2027 döneminde işbirliğimizin yöneleceği alanların tespiti için çalışmalarımız geçen yıldan beri sürmektedir. Bu kapsamda, esasen AB müktesebatıyla belirlenen konulardan Program alanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan alanların hangileri olduğunu belirlemek üzere çalışıyoruz.

Şubat 2019 itibariyle başlamış olan Interreg-IPA Türkiye Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın 2021-2027 programlama dönemine ilişkin bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz yıl her iki ülkenin temsilcilerinden oluşan bir Ortak Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı’nın Eş-Başkanlığında Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

İlk toplantısını 12 Kasım 2019 tarihinde yapan Ortak Çalışma Grubu’nun yarın (24 Eylül) çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve iki ülkenin yerel ve merkezi kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin de katılım sağlayacağı toplantısına, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve İmar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova başkanlık edeceklerdir. Toplantıda, Program alanının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek olan 2021-2027 dönemine ilişkin öncelikli alanlar ve seçilen alanlarda proje uygulamak için nasıl bir yol izleneceği konusunda iki ülkenin ve Avrupa Komisyonu’nun bir mutabakata varması beklenmektedir.

Avrupa’da Daha Yakın Komşuluk

Türkiye, Program ile Avrupa’da komşuluk bağlarının güçlendirilmesini ve komşular arasında iletişim ve etkileşimi hedefliyor.

Bugüne kadar Programdan elde edilen başarının artarak devam etmesi için proje uygulama kapasitesinin daha da güçlendirilmesi ve bölgedeki kurumların projelere yeterli sayıda insan kaynağı ayırması önem arz etmektedir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 Güncelleme: 26/09/2020 / Hit: 5,681