ENGLISH
  Güncelleme: 14/10/2019

AB İletişim Stratejisi Danışma, Yönlendirme ve Eşgüdüm Kurulu (DAYEK) Toplanıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve eşgüdümünden sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi’ni (ABİS) Ocak 2010 yılından itibaren uygulamaktadır.

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi’nin uygulanmaya başlamasının ardından oluşturulan ABİS Danışma, Yönlendirme ve Eşgüdüm Kurulu (DAYEK), Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı'nın başkanlığında kurul üyesi bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla uzun bir aradan sonra 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da AB Başkanlığı'nda toplanacaktır.

Danışma, Yönlendirme ve Eşgüdüm Kurulu (DAYEK) toplantısında  Türkiye-AB ilişkileri, AB reform ve müzakere süreçleri ve ABİS faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile önümüzdeki dönemde ABİS kapsamında yurtiçinde ve AB ülkelerinde gerçekleştirilebilecek iletişim faaliyetlerine ilişkin katkı ve önerilerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ortaya çıkacak somut öneriler ile hem kamu kurumlarımız hem de sivil toplum kuruluşlarımızca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinliklerde AB İletişim Stratejisi kapsamında işbirliği yapılması, AB sürecimize yönelik mevcut iletişim araçlarının ve faaliyetlerinin ortak çabalarla etkinliğinin artırılması, maddi kaynakların verimli kullanılması ile değerlendirme ve izlemenin etkin bir şekilde yapılması hedeflenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 Güncelleme: 14/10/2019 / Hit: 4,552