ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Niğde

NİĞDE İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Niğde İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Niğde İlinde toplam 6 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Niğde ilinde başarılı olan 6 projeye sağlanan hibe desteği toplam 318.336,48 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Niğde ili sağlanan hibe desteği itibariyle 74. sırada yer almaktadır. Niğde ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Niğde ilinde uygulamaya geçirilen toplam 2 pilot proje bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Türkiye'nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2002 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 5,3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde

Projede AB'nin Hayvan ve bitki sağlığı müktesebatının iç hukuka aktarılmasına yönelik bir program kabul edilmesi, özellikle laboratuvar testleri olmak üzere bitkilerin korunmasına yönelik müktesebatın etkili bir şekilde uygulanması için idari, bilimsel ve teknik yapıların güçlendirilmesi; yerli üretime, bitki ve bitkisel ürün ithalatına ve gıda işleme tesislerine ilişkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Antalya, İstanbul, İzmir, İçel, Adana, Niğde illerindeki laboratuvarlara ekipman desteği sağlanmıştır.

Donanımı yapılan laboratuvarlar aşağıdaki gibidir:

Ankara'da, Ankara Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Kalite Kontrol Laboratuvarı, Pestisit Kalıntı Laboratuvarları ve Patates Laboratuvarları

İstanbul'da Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları

Adana'da, Adana Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates Laboratuvarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuvarları

Antalya'da Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları

İzmir'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları, İzmir Bitki Koruma Araştırma Enstitüsü Patates Laboratuvarları ve Pestisit Kalıntı Laboratuvarları

Mersin'de Sınır Kontrol Noktalarındaki Karantina Laboratuvarları

Niğde'de  Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Laboratuvarları

Proje-2: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2. Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2 Milyon Avro

Uygulama Yeri: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman,  Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun,  Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt,  Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat

Program, Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Niğde ilinde 198 işletmeye 2.473.117,07 Avro kredi desteği sağlanmıştır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 10,187