ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Kütahya

KÜTAHYA İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Kütahya İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Kütahya İlinde toplam 5 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Kütahya ilinde başarılı olan 4 projeye sağlanan hibe desteği toplam 546.942,25 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Kütahya ili sağlanan hibe desteği itibariyle 70. sırada yer almaktadır.  Kütahya ilindeki AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Kütahya ilinde uygulamaya geçirilen toplam 7 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Mevzuatın Avrupa Birliği Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2004 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: Adana, Düzce, Erzurum, İzmir, Kütahya

Türkiye'de organik tarımın  ve ilgili sektörlerin AB müktesebatı doğrultusunda sürdürülebilir gelişmesinin sağlanması amacıyla,  Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından AB Katılım Öncesi Mali Yardımları 2004 yılı programından finanse edilmek üzere hazırlanan "Organik Tarımın Geliştirilmesi  ve Mevzuatın AB Mevzuatı  ile Uyumlu Hale Getirilmesi Projesi" 11.09.2006 tarihi itibariyle uygulamaya başlamış olup 30 Kasım 2007 tarihi itibariyle proje faaliyetleri tamamlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında, AB'nin organik tarım mevzuatındaki son değişikliklerin izlenerek,  mevzuat uyumu konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, organik tarım politikalarını destekleyecek ve organik üretimi artıracak girişimlerin belirlenmesine, AB'deki uygulamalar doğrultusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın organik tarıma ilişkin kontrol ve denetleme kapasitesinin güçlendirilmesi, güncel ve güvenilir veri toplama sisteminin geliştirilmesi, organik tarıma ilişkin tüm güncel bilgilerin yer aldığı web sayfasının oluşturulması, İzmir, Kütahya, Düzce, Adana, Erzurum illerinde uygulanacak pilot projeler vasıtasıyla organik tarımın yaygınlaştırılması ve organik tarımla ilgili kavramlar; mevzuat  ve denetim, organik gıda ve gıda olmayan ürünlerin güvenilirliği  ve kalitesi, yayım yöntemleri ve araçları,  çiftlikte işleme ve pazarlama, alternatif tarım sistemleri, Çiftçi Tarla Okulları uzaktan öğrenim metotları, çiftçi örgütlenmeleri  ve kooperatifler, kırsal kalkınma çevre  ve biyoçeşitliliğin korunması, kapasite geliştirmeye yönelik Bakanlığımız merkez  ve il düzeyinde eğitim programları düzenlenmiştir.

Proje-2: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2.Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2 Milyon Avro

Uygulama Yeri:  Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman,  Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun,  Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt,  Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

Program, Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Temmuz 2010 itibariyle 8837 işletmeye 96,2 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-3: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 3,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: KOSGEB

Uygulama Yeri: Kütahya, İstanbul Nevşehir, Çorum

KOSGEB tarafından yürütülen Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi ile kadınların ülke ekonomisine katkılarını artırmak ve Kadın İş Geliştirme Merkezi (K-İŞGEM) yolu ile küçük işletmeler kurmalarını ve bu işletmelerin sağlıklı büyümelerinin desteklenmesini amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde pilot olarak seçilen Çorum'da K-İŞGEM kurulmuştur.  K-İŞGEM aracılığı ile kendi işini kurmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenerek iş piyasasında tutunmalarının sağlanması ve bu sayede büyümelerine yardımcı olarak istihdamın artırılması hedeflenmektedir.

Proje- 4: Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi Program:  Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi:  1,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Uygulama Yeri:  İstanbul(Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Pendik, Şile), Denizli, Diyarbakır (Merkez, Bismil), Aydın(Nazilli), İzmir (Çeşme, Aliaağa), Ankara(Çankaya, Yenimahalle), Kocaeli (Merkez), Şanlıurfa (Merkez), Elazığ (Merkez), Sakarya (Merkez), Muğla (Bodrum, Fethiye), Adana (Seyhan), Hatay (Merkez), Antalya (Manavgat), Mersin (Tarsus, Erdemli), Van (Merkez), Bursa (Merkez, Osmangazi), Tekirdağ (Çorlu), Kayseri (Kocasinan),Kütahya (Merkez)

Adaletin üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir icra sisteminin işlemesini desteklemek için Türkiye jandarma personelinin AB insan hakları standartları alanında bilgi ve yeteneklerinin artırılmasını öngören  proje kapsamında, 200 kadar jandarma okullar eğitmenleri ve JİHİDEM personelinin eğitiminin yanı sıra ''cezai soruşturmalardaki ifade alma süreci" ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Adli soruşturmalar sırasında jandarma, polis, savcı ve avukatlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek ifade alma eylemini kanıta dayalı cezai kovuşturma aracına dönüştürmek; Türkiye jandarmasının yakında uygulamaya geçireceği İnsan Hakları Konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; güvenlik  dahil olmak üzere vatandaşlarına tüm hizmetleri demokratik ilkeler ve insan hakları ışığında verebilecek istikrarlı kurumlar yaratarak Türkiye'nin katılım sürecinde Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarını desteklemek bu projenin temel hedefleridir.

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 30 pilot ifade alma odasının tadilatına yönelik bir yatırım bileşenini de içermektedir. Proje kapsamında Kütahya ilinde de ifade alma odalarının tadilatı yer almaktadır. Projenin uygulaması tamamlanmıştır.

Proje-5: Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi Altyapı İnşası Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 24,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Kütahya Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği

Uygulama Yeri: Kütahya

Çevre ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen proje ile Kütahya ilinde katı atıkların depolanması ve bertaraf edilmesini sağlayacak modern bir katı atık arıtma sisteminin inşa edilmesi hedeflenmektedir. 2002-2006 döneminde AB mali yardımı ile 7 büyük çaplı altyapı projesi finanse edilmiştir. Kütahya'daki proje bunlardan birisidir. 24,2 Milyon Avro bütçesi olan projenin inşaatı Ocak 2009 tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında inşa edilecek katı atık arıtma tesisinin 2010 yılı sonunda tamamlanması ve faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Proje-6: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri:  Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Denizli ve Kütahya

Projenin amacı Türkiye'de işyerlerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya ve Zonguldak illerindeki "Maden", "İnşaat" ve "Metal" sektörlerinde pilot uygulamalar yapılacaktır. Proje dahilinde aşağıdaki üç temel çalışma gerçekleştirilecektir:

-Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması;

-İş sağlığı ve güvenliği alanındaki profesyonellerin ve diğer uzmanların iş sağlığı denetimi, iş hijyeni ve iş kazaları ile meslek hastalıkları için oluşturulan sistemle ilgili olarak eğitilmesi;

-İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir tanıtım kampanyası düzenleyerek bilinç uyandırılması.

İhale aşaması tamamlanan projenin uygulaması başlamıştır.

Proje-7: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il (Kütahya dahil)

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığıbünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Kütahya ilinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın ilk pilot uygulaması 2010 yılının Temmuz ayında başlanmıştır. Kütahya ili Program kapsamında 2. pilotuygulama arasında yer alacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Kütahya İl Temsilciliği kurulacaktır. 2. pilot uygulamalar için henüz takvim belirlenmemiştir.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 14,002