ENGLISH
  Güncelleme: 03/08/2017

31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

31. FASIL: DIŞ, GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKALARI

 

Faslın Kapsamı:

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (ASGP) yasal olarak bağlayıcı uluslararası anlaşmalar dahil olmak üzere yasalara ve siyasi belgelere dayalıdır. Müktesebat siyasi deklarasyonlardan, eylemlerden ve anlaşmalardan oluşur. Üye Devletler, ODGP çerçevesinde siyasi diyalogu gerçekleştirebilmeli, AB açıklamalarına uyabilmeli, AB eylemlerinde yer alabilmeli ve kararlaştırılan yaptırımları ve kısıtlayıcı önlemleri uygulayabilmelidirler.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı Bünyesinde İlgili Başkanlık
Siyasi İşler Başkanlığı
Başkan: Ege ERKOÇAK

Telefon: (312) 218 13 00
Faks:     (312) 218 15 04
E-posta: eerkocak@ab.gov.tr

 

İlgili Çalışma Grubu Toplantıları: 

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (14 Eylül 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (6 Ekim 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar
Tarama Raporu
AGSP Hakkında Bilgi Notu     (PDF Format - 108 KB)


 

AB müktesebatı listesi
31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları faslına dahil güncel müktesebat listesi (PDF Format - 456 kb) 

 


Güncelleme: 03/08/2017 / Hit: 29,626