ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2024

AB Konseyi Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin Yeni Kuralları Kabul Etti

AB Konseyi tarafından 30 Mayıs 2024 tarihinde kabul edilen yeni kurallar ile, suç gelirlerinin mali sistem üzerinden meşrulaştırılabileceği alan kalmaması amaçlanırken, AB vatandaşları ve AB'nin mali sisteminin kara para aklama ve terörizmin finansmanına (AML/CFT) karşı daha katı bir şekilde korunması planlanmaktadır.

Yeni paketle birlikte, özel sektöre uygulanan tüm kurallar doğrudan uygulanabilir yeni bir Tüzüğe aktarılırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu ulusal yetkili makamların organizasyonunun bir Direktifle düzenlenmesi öngörülmektedir. Bahse konu Tüzük, kara para aklamayla mücadele kurallarını AB genelinde ilk kez kapsamlı bir şekilde uyumlaştırmaktadır. Bunula birlikte, Mali İstihbarat Birimleri ve denetçilerin birlikte nasıl çalışacaklarına dair net kurallar belirlenerek ulusal kara para aklamayla mücadele sistemlerinin organizasyonu da iyileştirilmektedir.

Ek olarak, söz konusu mevzuat paketi ile finans sektöründeki yüksek riskli yüklenici kuruluşlar üzerinde doğrudan ve dolaylı denetim yetkisine sahip olacak Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi (European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – AMLA) tesis edilmektedir. Mali suçların sınır ötesi niteliği göz önünde bulundurulduğunda, yeni kurulan AMLA, yüklenici kuruluşların mali sektördeki AML/CFT ile ilgili yükümlülüklere uymasını sağlamak için ulusal denetçilerle entegre bir mekanizma oluşturarak AML/CFT çerçevesinin etkinliğini artıracak, ayrıca FIU’ları koordine edecek ve destekleyecektir. Denetim yetkilerinin yanı sıra doğrudan uygulanabilir kuralların ciddi, sistematik veya tekrarlanan ihlalleri durumunda, AMLA seçilen kuruluşlara maddi yaptırımlar uygulayabilecektir.

Yeni AML Direktifi ayrıca AB üye ülkelerinin merkezi banka hesap kayıtlarından elde edilen bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden erişime açmasını da öngörmektedir. Bahse konu tek erişim noktasında yer alacak kayıtlara FIU'lara ek olarak ulusal kolluk kuvvetlerinin de erişimini sağlamak üzere Konsey tarafından ayrı bir Direktif daha kabul edilmiştir. Bu Direktif aynı zamanda banka hesap özeti formatının uyumlaştırılması hususunu da içermektedir. Bankalar tarafından bu tür doğrudan erişim ve uyumlaştırılmış formatların kullanılması, suçla mücadelede ve suç gelirlerinin izlenmesi ve müsadere edilmesi çabalarında önemli bir araç konumundadır.

AML Tüzüğünün yürürlüğe girdikten üç yıl sonra tam olarak uygulanması planlanmaktadır. AMLA’nın ise Frankfurt merkezli bir yapıya sahip olacağı ve 2025 yılı ortalarında faaliyetlerine başlayacağı bildirilmiştir.

Konuyla ilgili basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 06/06/2024 / Hit: 261

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı