ENGLISH
  Güncelleme: 28/05/2024

AB Konseyi Net Sıfır Sanayi Yasasını Onayladı

AB Konseyi, 27 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Net Sıfır Sanayi Yasasını kabul etmiştir. Yasa, Kritik Hammadde Yasası ve Elektrik Piyasası Yasası ile birlikte, Avrupa'nın net sıfır endüstrisinin rekabet gücünü artırmak ve hızlı bir yeşil dönüşümü sağlamak amacıyla, Yeşil Anlaşma Sanayi Planını destekleyen üç temel yasama girişiminden biridir.

Yasa, Avrupa'nın endüstriyel yeşil teknolojilerdeki lider konumunu güçlendirmek için Tek Pazarın gücünü kullanarak, AB'nin iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan net sıfır teknolojilerin endüstriyel yayılımını artırmayı amaçlamaktadır.  Bu kapsamda izlenecek yollar; stratejik projeler için izin verme sürecinin basitleştirilmesi, stratejik teknoloji ürünleri için pazara erişimin kolaylaştırılması, bu sektörlerdeki Avrupalı işgücünün becerilerinin arttırılması ve  AB'nin bu alandaki faaliyetlerini koordine edecek bir platform oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda ilerleme iki gösterge ile ölçülecektir. Birincisi, güneş fotovoltaik panelleri, rüzgar türbinleri, piller ve ısı pompaları gibi net sıfır teknolojilerin üretim kapasitesi, AB'nin dağıtım ihtiyaçlarının %40'ına ulaşacaktır. İkinci olarak, 2040 yılına kadar Birliğin çevre dostu teknolojilerde küresel pazar payı % 15’e çıkarılacaktır.

Detaylı bilgi için: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/sustainability/net-zero-industry-act_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 28/05/2024 / Hit: 474

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı