ENGLISH
  Güncelleme: 16/05/2024

Göç ve İltica Paktı kabul edildi

2020 yılında Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen Göç ve İltica Paktı kapsamındaki yeni müktesebat ve müktesebat değişiklik önerileri üzerinde geçtiğimiz yılın Aralık ayında siyasi uzlaşıya varılmıştı. Avrupa Parlamentosundaki süreçlerin tamamlanması akabinde, bahsekonu değişiklikler 14 Mayıs 2024 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilmiştir.

Pakt kapsamında, Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Dış Sınırlarda Taranmasına ilişkin Tüzük teklifi, Sığınma Usul Tüzük Teklifi, Eurodac Tüzük değişiklik teklifi, Sığınma ve Göç Yönetimi Tüzük teklifi ve Göç Ve Sığınma Alanında Kriz ve Mücbir Sebep Durumlarıyla ilgili Tüzük teklifi kabul edilmiştir. Bunlarla birlikte Ortak Avrupa Sığınma Sistemi içerisinde yer alan kabul ve vasıf direktifleri Pakt çerçevesindeki diğer değişiklikler paralelinde düzenlenmiş ve Pakt kapsamında oluşturulan “sınır usulleri” çerçevesinde uluslararası koruma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmelerini düzenleyen Sınır Geri Gönderme Usulleri Tüzüğü kabul edilmiştir.

Yeni değişikliklerle birlikte AB’ye giriş yapmak isteyen düzensiz göçmenlere ön tarama süreci getirilmekte, “sınır usulü” adı verilen ve sığınma başvurularının hızlı değerlendirilmesini amaçlayan bir sistem ortaya konmakta, daha etkin kimlik tespiti içeren ve sığınma başvurularının hızlı değerlendirilmesini amaçlayan bir sistem oluşturulmaktadır. Bunlarla birlikte, AB içinde bu alandaki külfet paylaşımının düzenlenmesi,  geri göndermelerin hızlandırılması, AB’de sığınma başvurusu yapan bir kişinin başvurusundan hangi ülkenin sorumlu olacağına dair kuralların uygulanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Pakt çerçevesinde yer alan düzenlemelerin iki yıl sonra uygulamaya konması öngörülmektedir. Bunun sağlanması için Avrupa Komisyonunun ortak bir uygulama planı sunması beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 16/05/2024 / Hit: 888

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı