ENGLISH
  Güncelleme: 21/02/2024

Deniz emniyeti: AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu denizyolu kazalarının soruşturulmasını düzenleyen direktifin gözden geçirilmesi konusunda geçici mutabakata vardı.

Konsey ve Parlamento “deniz emniyeti” yasama paketi kapsamında, deniz taşımacılığı sektöründeki kazaların soruşturulmasını düzenleyen direktifin gözden geçirilmesi konusunda 13.02.2024 tarihinde geçici mutabakata varmışlardır.

Revize direktif, denizyolu kazalarının soruşturulmasını düzenleyen mevcut rejimi basitleştirmeyi ve netleştirmeyi amaçlamaktadır. Gözden geçirme ile mevzuat kapsamının daha büyük balıkçı gemilerini de içerecek şekilde genişletilmesi, kaza inceleme kurumlarının kapasitesinin artırılması ve ilgili AB mevzuatı ile IMO düzenlemelerine ilişkin çeşitli tanım ve referansların güncellenmesi sağlanmaktadır.

Revize direktif, Komisyon tarafından 1 Haziran 2023 tarihinde sunulan “deniz emniyeti” paketinin bir parçasını teşkil etmektedir. Aralarında gemi kaynaklı kirlilik, bayrak devleti gerekliliklerine uyum, liman devleti kontrolü ve EMSA'nın da bulunduğu beş yasa teklifi, deniz emniyetine ilişkin AB kurallarını modernize etmeyi ve gemilerden kaynaklanan su kirliliğini azaltmayı amaçlamaktadır.

Üzerinde geçici olarak mutabakat sağlanan, yasal düzenlemenin nihai olarak kabul edilmesinden önce her iki eş-yasa koyucu tarafından da onaylanması gerekmektedir. Gözden geçirilmiş direktifin yürürlüğe girmesinden sonra, üye devletlerin, direktif hükümlerini ulusal mevzuatlarına aktarmak için 30 ay süreleri olacaktır.

 

 

 

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 21/02/2024 / Hit: 1,151

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı