ENGLISH
  Güncelleme: 14/11/2023

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi: AB Başkanlığı Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Temel Haklar Eğitimi’nin son durağı için İstanbul’da!

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Mali İşbirliği kapsamında desteklenen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen “Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Temel Haklar Eğitimi”nin sonuncusu, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da (Adres: Hakimevi, Doktor Adnan Büyükdeniz Caddesi No.12 Ümraniye) İstanbul’da başlayacak.  

İki gün sürecek ve İstanbul, Van, Batman, Şırnak, Siirt, Hakkâri illerinde görevli Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin katılacağı eğitim, AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır ve İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Hasan Gözen’in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Temel haklar alanında, paydaşlar arasında kurumsal eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmeyi ve kurumların temel haklar konusunda kapasitelerini artırmayı hedefleyen Proje kapsamında, Ağustos ayından bu yana Zonguldak, Ankara, Kars ve İzmir’de gerçekleşen ve son olarak İstanbul’da düzenlenecek eğitimlerde katılımcılara, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II altında kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirilen projeler ile AB üyelik sürecinde temel hakların geliştirilmesi ve korunması alanında AB müktesebatı, uluslararası standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi veriliyor. Beş ilimizdeki eğitimlerle, 200’den fazla kolluk mensubuna temel haklar konusunda bilgilendirme sağlanmış olacaktır.

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Hakkında

IPA Temel Haklar Alt Alanında desteklenen Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesinin amacı; temel haklar alanında, paydaşlar arasında kurumsal eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmektir.

Bu amaç doğrultusunda üç bileşeni olan Proje, Türkiye'deki ilgili tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde özgün bir operasyonel planla yürütülmektedir. Proje, temel haklarla ilgili on tematik alanda ortak anlayış geliştirilmesini desteklerken, Türkiye ve AB Mali İşbirliği’nin Temel Haklar Alt Alanında koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmektedir. Bu kapsamda Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu hayata geçirilmiştir.

1.4 milyon avro bütçeyle 18 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve uygulama süresi 28 ay olan projede, on tematik alanda kapasite artırımı ve farkındalık faaliyetleri sürdürülmektedir.

  • İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü
  • İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
  • Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
  • Kadın Hakları
  • Çocuk Hakları
  • Engelli Hakları
  • İnsan Haklarının Kurumsallaşması
  • Ayrımcılıkla Mücadele
  • Dijital Haklar
  • Yatay Konular

 

Proje ile ilgili gelişmeler ve düzenlenecek toplantılar resmi sosyal medya hesaplarından @ipatemelhaklar (Twitter, Instagram, Threads, Linkedin, Facebook, Youtube) ve ipatemelhaklar.ab.gov.tr adresinden takip edilebilir.

Basının değerli temsilcileri ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Adres: Hakimevi, Doktor Adnan Büyükdeniz Caddesi No.12 Ümraniye/İstanbulGüncelleme: 14/11/2023 / Hit: 1,416

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı