ENGLISH
  Güncelleme: 17/04/2024

Sınır Ötesi İşbirliği Programları

Sınır Ötesi İşbirliği Programları, AB ülkelerinin ortak sınır bölgelerinde, AB üyesi ülkelerle sınırları bulunan üçüncü ülkelerin sınır bölgeleri arasında ve Birliğin kendi içindeki bölgeleri arasında dengeli bir kalkınma için işbirliğini hedeflemektedir. AB Bölgesel Politikası’nın yanı sıra Avrupa Komşuluk Politikasının da araçlarından biri olan Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının amacı, sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik işbirliğini desteklemektir. Sınır Ötesi İşbirliği altında ülkemiz, Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılmaktadır.

Ülkemizin katılım sağladığı Bulgaristan-Türkiye Programının 2003-2006, 2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerinde toplam 79 milyon avro, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının ise 2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerinde toplamda 41 milyon avro hibe Türk ortaklı projeler için tahsis edilmiş olup iki program kapsamında toplam 310 proje başarı ile uygulanmıştır. Bu iki programa ilaveten ülkemiz 2021-2027 döneminde ilk kez Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına da dahil olmuştur. Başkanlığımız ülkemizin katıldığı Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Ulusal Otoritesidir. Programlar altında açılan proje teklif çağrıları kapsamındaki hibe fırsatlarından Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yer alan 43 ilimiz yararlanabilmektedir.

Sınır Ötesi İşbirliği Programları internet sayfasına erişmek için tıklayınız.

 

  

  

 Güncelleme: 17/04/2024 / Hit: 1,989

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı