ENGLISH
  Güncelleme: 27/03/2023

7 No’lu Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

7 No’lu Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesinin 16. Toplantısı 9-10 Kasım 2021 tarihlerinde ilgili kurumların katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.                       

                                 

Toplantıda 19 No’lu Sosyal Politika ve İstihdam Faslı ve 22 No’lu Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı kapsamında son dönemde Türkiye ve AB’deki güncel gelişmeler tartışılmıştır.

 

 Güncelleme: 27/03/2023 / Hit: 12,471

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı