ENGLISH
  Güncelleme: 04/12/2020

Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (DEOR) Toplantısı Gerçekleştirildi

4 Aralık 2020 Cuma günü AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı işbirliğinde Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (Dissemination and Exploitation of Results, DEOR) toplantısı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında sırasıyla Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker ASTARCI, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI’nın söz aldığı toplantıya ve 500’ü aşkın katılımcı iştirak etti.

DEOR Toplantılarıyla, ülkemizde yürütülen proje sonuçlarının, bu sonuçlardan istifade edebilecek kurum ve kuruluşlara tanıtılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Projelerinde DEOR kavramı, proje çıktılarının geniş bir kitleyle paylaşılması ve çıktıların uygulamaya geçmesi, politika yapımına destek olması ve/veya başka projeler için ilham kaynağı olması anlamına gelmektedir. AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı her yıl, Erasmus+ yararlanıcılarına DEOR konusunda destek olmak amacıyla, seçili temalarda DEOR Toplantıları düzenlenmektedir. Toplantılarda somut çıktıları olan stratejik ortaklık projeleriyle, bu sonuçlarla ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlar bir araya getirilmektedir. 2020 yılındaki DEOR Toplantısının amacı Göç ve Mülteciler olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 4 Aralık tarihli toplantıya Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun yanında politika yapıcı ve uygulamacı konumdaki kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden de yoğun bir katılım olmuştur.

Toplantının açılışında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker ASTARCI, eğitim, öğretim, spor ve gençlik spor politikalarının modernize edilmesi ve  iyileştirilmesine yardımcı olan ve bu alanlardaki projelerle beşeri ve sosyal sermayemizi etkin bir şekilde kullanmalarını destekleyen  Erasmus+ kapsamında ülkemizde yürütülen projelerin  çıktılarının ulusal politikalar yansıması ve politika yapım süreçlerinde bu çıktılarının kullanılması ve  sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ülkemizin programdan yararlanacağı faydanın en üst düzeye çıkarılması bakımından önemini vurguladı.

Akabinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız,AB Başkanlıgı öncülüğünde Türkiye Erasmus+ gibi programlardan en etkili faydalanan ülkelerden biri olarak  meslek egitimi, yetişkin egitimi,  gençlik programları konularında önemli projeler yaptığını belirtmiştir.  göç yönetimi alanında etkin çıktılar geliştirmek, uluslararası koruma, sosyal uyum, düzensiz göçle mücadele alanlarındaki çalışmalar kapsamında kurumlarının şu ana kadar 55 projeyi tamamlamışken 27 projenin de devam ettiğini veya başlayacağını ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT, otuz yıldır gençlere fırsatlar sunarken ve onlara hayati beceriler, sosyal ve kültürlerarası beceriler geliştirmelerine ve aktif vatandaşlığı teşvik etmelerine olanak tanıyan AB'nin en başarılı programlarından biri olan Erasmus+’ın 2014-2020 arasında Avrupa çapında 4 milyondan fazla eğitim, eğitim ve gönüllülük deneyimi için fırsatlar sağladığını ifade ederken proje sonuçlarının  yaygınlaştırılması ve kullanılmasının da Erasmus+'ın temel hedefleri arasında olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI kişilere ve  kurumlara sayısız katkısı olan,  yıllar geçtikçe Türkiye ve AB’de etkisi artan ve görünür hale gelen Erasmus+ ve ESC  programlarında her yıl farklı sektör ve konulardan binlerce proje kabul edilip hayata geçirilirken bu projelerin faydalarının arttırılması da proje çıktılarının somut alanlarda kullanılabilirliğinin sağlanmasında bugün gerçekleştirdiğimiz yaygınlaştırma faaliyetinin büyük  önem arz ettiğini vurguladı. Büyükelçi KAYMAKCI, DEOR toplantısı ile Göç ve mülteciler konularında etki yaratma potansiyeline sahip 7 örnek Erasmus+ projesinin çıktılarını ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını ve tabandan gelen çözümleri yansıtan bu projelerde ortaya çıkan fikirlerle politika yapım sürecine katkı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilisi Mehmet Tolga Samancı ise Türkiye’de göç, mevcut durum ve yapılan çalışmalar hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirmiştir.

Toplantıda göç konulu iyi proje örnekleri sunulmuştur.

1- Social Inclusion of Refugee Youth through Social Entrepreneurship- Mülteci Gençlerin Sosyal Girişimcilik Yoluyla Sosyal İçermesi Projesi -Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

2- A Strengthened Network and an Integration Map For Refugees - Mülteciler için Güçlendirilmiş bir Ağ ve  Entegrasyon Haritası Projesi - İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi

3- Peace Dialogue Campus Network: Fostering Positive Attitudes between Migrants and Youth in Hosting Societies- Barış Diyaloğu Kampüs Ağı: Ev Sahibi Toplumlarda Göçmenler ve Gençler Arasında Olumlu Tutumların Geliştirilmesi Projesi - Koç Üniversitesi

4- Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children - Çocuklarının Eğitim Sorunlarıyla Karşılaşan Mülteci Ebeveynlerin Çözüm Üretmeye Yönelik Öğrenme Becerilerinin Sağlanması Projesi- Gaziantep Üniversitesi

5- Immigrant Friendly Cities, Göçmen Dostu Şehirler Projesi - Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü6- Volunteer-based tutoring Model for Low-skilled Migrants & Refugees – Volutoring- Düşük Vasıflı Göçmenler ve Mülteciler İçin Gönüllüye Dayalı Özel Ders Modeli - Volutoring- AB Çalışmaları Merkezi Derneği

7- Jean Monnet Module on European and International Migration Law, Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü- Bilkent Üniversitesi

Toplantı, proje çıktılarından nasıl daha geniş çapta faydalanılabileceği, birlikte nasıl yeni girişimler ortaya konulabileceği değerlendirilerek, katılımcı kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak sonlandırılmıştır.

DEOR konusunda detaylı bilgi için https://bit.ly/erasmusdeor sayfasından bilgi alınabilir. 

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 04/12/2020 / Hit: 6,980

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı