ENGLISH
  Güncelleme: 26/05/2020

EaSI Programı Açık Teklif Çağrıları Bilgilendirme Çevrimiçi Toplantısı 28 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecektir

Başkanlığımızın ülkemizdeki koordinasyonundan sorumlu olduğu İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı, AB'de nitelikli ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan Birlik Programıdır. Program; istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesini, işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesini, AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanmasını, coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının çoğaltılmasını, özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimlerin mikrofinans imkânlarına erişimlerinin arttırılmasını ile sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin desteklenmesini hedeflemekte ve bu doğrultuda ülkemizin de faydalanabileceği teklif çağrılarına çıkılmaktadır. Program kapsamında halihazırda açık olan dört teklif verme çağrısı bulunmaktadır. Bu çağrılar aşağıda sıralanmıştır:

  1. İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim Önlemleri (VP2020/02)
  2. Sosyal Diyalog için Destek Teklif Çağrısı (VP2020/01)
  3. Çalışanların İşe Yerleştirilmesinde İdari İşbirliğinin  ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi (VP2020/07)
  4. Endüstriyel İlişkilerde Uzmanlığın İyileştirilmesi   (VP2020/04)

Çağrıları detaylı incelemek için yanlarında yer alan bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Söz konusu teklif çağrılarının tanıtılması, çağrıya ülkemizden katılımın artırılması ve bu doğrultuda ilgili olabilecek kurumların teşvik edilmesi amacıyla 28 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 11:00’da Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan’ın başkanlığında bir telekonferans toplantısı düzenlenecektir.  

Bahse konu toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlarımızın AB ve Dış İlişkiler birimleri ile proje hazırlamaya yetkin birimlerinden uzmanların katılımı önem arz etmektedir.  Toplantıya katılmayı arzu eden sayın katılımcıların en geç 27 Mayıs 2020 17:00 tarihine kadar https://bit.ly/2yhGjPk bağlantısından kayıt yapabilirler.

Sorularınız için: bp@ab.gov.tr


Güncelleme: 26/05/2020 / Hit: 10,370

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı