ENGLISH
  Güncelleme: 10/03/2020

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı II”nin Birinci Yararlanıcı Yürütme Kurulu Toplantısı 10 Mart 2020 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal IPA Koordinatörü sekretaryası sıfatıyla ülke içi koordinasyonundan sorumlu olduğu Çok Ülkeli Program altında uygulanan eylemlerden olan “Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı II”nin birinci Yararlanıcı Yürütme Kurulu toplantısı 10 Mart 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleşmiştir. Yürütme Kurulu toplantısında; Yatay Destek kapsamında uygulanan;

 

  • İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi
  • Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi
  • Sığınmacılar, Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi

hakkında durum değerlendirmesi yapılmıştır.

 

Toplantıya  faydalanıcı kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Avrupa Konseyi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ilgili paydaşlar katılım sağlamıştır.

Yürütme Kurulu toplantısının açılış ve kapanış kısmında AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Sayın Çağrı Çakır, temel haklar alanındaki öncelikler ile Yatay Destek kapsamındaki projelerin AB’ye katılım süreci üzerindeki etkisini ve tamamlayıcı niteliğini ele almıştır. Ayrıca, temel haklar alanında halihazırda yürütülen ve uygulanacak projelere dair genel bir değerlendirme yapmıştır.

 

Toplantıda, Yatay Destek II kapsamında uygulanmasına başlanan üç proje hakkında yararlanıcı kurumlar ile Avrupa Konseyi’nin farklı birimlerinden ilgili uzmanlar fikir alışverişinde bulunmuş olup, projelerde katılımcılık, sahiplenme, sürdürülebilirlik ve izleme-değerlendirme süreçlerinin öneminin altı çizilmiştir.Güncelleme: 10/03/2020 / Hit: 6,321