ENGLISH
  Güncelleme: 27/03/2023

5 No’lu Yenilikçilik Alt Komitesi Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi.

5 No’lu Yenilikçilik Alt Komitesi’nin 15 inci Toplantısı 24 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü V. Büyükelçi Başak Türkoğlu başkanlığında ve ilgili kurumların katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Avrupa Komisyonu ile katılım müzakereleri çerçevesinde, 25 No’lu Bilim ve Araştırma, 26 No’lu Eğitim ve Kültür ve 10 No’lu Bilgi Toplumu ve Medya Fasılları kapsamında son dönemde gerek AB’de gerekse Türkiye’deki güncel gelişmeler ele alınmıştır.

 Güncelleme: 27/03/2023 / Hit: 21,011

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı