ENGLISH
  Güncelleme: 10/05/2019

Reform Eylem Grubu Altıncı Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 9 Mayıs 2019

Reform Eylem Grubu (REG) VI. Toplantısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Avrupa Birliği Başkanlığımız eşgüdümünde Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanımız ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Berat Albayrak ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla 9 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Gününde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantı, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve Avrupa Gününde toplanan ilk Reform Eylem Grubu olma özelliğini taşımaktadır.

Toplantıya, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Celalettin Güvenç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Volkan Bozkır, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Sayın İsmail Emrah Karayel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Faruk Bilir katılmıştır.

Türkiye, AB üyeliği konusunda kararlılığını sürdürmektedir ve bu kapsamda çalışmalarına devam etmektedir. VI. REG Toplantımızı 9 Mayıs Avrupa Günü’nde gerçekleştiriyor olmamız bir tesadüf değildir. 9 Mayıs, Avrupa bütünleşmesinin temellerinin atıldığı gündür. REG toplantıları da ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde gerçekleştirilen reformlara kaynaklık eden en önemli mekanizmadır. Bu nedenle, toplantımızın 9 Mayıs Avrupa gününde düzenlenmesi AB sürecindeki kararlılığımızı ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği tüm gayretlere rağmen, birtakım siyasi mülahazalarla önümüze çıkan engeller nedeniyle müzakere sürecinin kilitlenmesinin her iki tarafa da faydası yoktur. AB’den beklentimiz, Türkiye’ye diğer aday ülkelerle eşit davranması ve teknik olan bir süreci siyasi engellerden arındırmasıdır.

Mayıs ayı sonunda gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri neticesinde hem AP hem Avrupa Komisyonu yeniden şekillenecektir. Artan ideolojik aşırılıkların yeni AP'ye egemen olmamasını ve AB kurumlarındaki yeni oluşumun daha dengeli ve objektif bir duruş sergilemesini umut ediyoruz.

Türkiye AB üyeliği hedefine sıkı sıkıya bağlıdır. Katılım müzakereleri sürecimiz her ne kadar siyasi olarak engellense de, Türkiye AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda hem ülkemizdeki mevcut gelişmeleri ortaya koyduk hem de önümüzdeki süreçte atacağımız adımları kararlaştırdık.

Vatandaşlarımızın Schengen alanına vizesiz seyahatine imkan sağlayacak olan Vize Serbestisi Diyaloğu’nun tamamlanması birincil önceliğimizdir. Bu çerçevede, REG toplantımızda kalan kriterlerin yerine getirilmesi sürecinin hızlandırılması kararı alınmıştır. Vatandaşlarımıza, ekonomi de dahil olmak üzere pek çok alanda fayda sağlayacak Vize Serbestisi Diyaloğu’nu tamamlamaya yönelik önümüzdeki dönemde atılacak adımları netleştirdik.

Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında, ayrıca, Ağır Suçlar ve Terörizmle Mücadele Konusunda Europol ile yetkili Türk Makamları arasında Kişisel Verilerin Değişimine Dair Türkiye-AB Anlaşmasının akdedilmesine ilişkin müzakerelerin ikinci toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı kapsamında üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirdik. Bu sayede düzensiz göçü kontrol altında tutmaya ve daha da önemlisi can kayıplarının önüne geçmeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği’ne geçen düzensiz göçmen sayısı ülkemizin çabaları sayesinde son beş yılın en düşük seviyesindedir. Avrupa ve Avrupa’nın refahı ve güvenliği ülkemizin doğu sınırlarından başlamaktadır.

AB’nin de 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz.

IV. ve V. REG toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızın çalışmalarını tamamladığı Yargı Reformu Stratejisi’ni kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız. Katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen çalışmalarda Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu da dahil tüm paydaşların katkılarından faydalanılmıştır. Yargı alanında yol haritamızı teşkil edecek Strateji doğrultusunda birçok reformu hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, temel hak ve özgürlükler alanında kapsayıcı bir yaklaşımla çalışmaları yürütülen İnsan Hakları Eylem Planımızı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız.

Yargı Reformu Stratejisinin ilk adımı olarak, Türkiye Adalet Akademisinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda Türkiye Adalet Akademisi 2 Mayıs tarihinde kurulmuştur. Türkiye Adalet Akademisi, yeni yapısıyla eğitim hizmetleri ile yargıda insan kaynağını niteliksel olarak da artıracaktır.

V. REG toplantımızdan sonra, hakim ve savcılarımıza yönelik Türk Yargı Etiği Bildirgesi 14 Mart tarihinde açıklanmıştır. Hâkim ve savcılarımız için pusula mahiyetinde belirlenen etik ilkelerle,  yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik önemli bir adım atılmıştır. Bu adımla, Avrupa Konseyi GRECO tavsiyelerinden birisini daha hayata geçirmiş olduk.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kurumsal yapısının güçlenmesine yönelik adımlar atılacaktır.

Toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumunun iyi yönetim ilkelerinin idarelerimizde yerleştirilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir, insan odaklı bir idarenin oluşturulması ve hak arama kültürünün yerleştirilmesi için yaptığı güncel çalışmalar ele alınmıştır.

Frontex ile yapılan mutabakat zaptı kapsamında, 2019-2021 yıllarını kapsayan İşbirliği Planı ülkemizce imzalanmaya hazır hale getirilmiştir.

Sınır yönetimi alanında ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlanmıştır. Göç ve sınır yönetiminde önemli rol oynayan Göç Kurulu ile Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu, çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir. Düzenli göç, düzensiz göç, uluslararası koruma ve insan ticaretiyle mücadele konularını içeren Göç Strateji Belgesi’nin hazırlıkları tamamlanmış olup, ilk Göç Kurulu toplantısında karara bağlanarak uygulama aşamasına gelinecektir.

2016-2021 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi’nin ilk yarısını oluşturan ve 2016-2018 yıllarını kapsayan Eylem Planında yer alan 52 faaliyetin tümü tamamlanmıştır. 2019-2021 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı, ilgili kurumların mutabakatı ile tamamlanmıştır ve bugün kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarının, ülkemizde en etkin şekilde kullanımı için mali işbirliği ve eşgüdüm mekanizmalarımızı güçlendirdik.

Bu sene, Türkiye’nin Helsinki’de resmen aday ilan edilişinin 20. yılındayız. Helsinki ruhunu yeniden canlandırmak üzere, AB’den destek bekliyoruz. Katılım müzakerelerinin canlandırılması, Gümrük Birliğinin güncellenmesine başlanması, tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi, Türkiye-AB üst düzey diyaloğunun ve Türkiye-AB Zirvelerinin sürdürülmesi temel beklentilerimizdir.

9 Mayıs Avrupa Gününün temelini, dünya barışının ortak çaba olmaksızın korunamayacağını vurgulayan 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu oluşturmaktadır. Üzerinden tam 69 yıl geçmesine rağmen, Deklarasyonun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Artan terör tehditleri, yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi sorunlar dünya barışını ciddi ölçüde tehdit etmekte ve bugüne kadar AB’nin savunageldiği değerlerin içini boşaltmaktadır. Ülkemiz sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan, sadece bölgemizde değil, tüm dünyada barış ve istikrarı tehdit eden çatışmaların çözüme kavuşturulması için azami gayret göstermektedir. AB’nin siyasi gücünü arttıracak en önemli adımlardan biri Türkiye’nin AB üyeliği olacaktır. AB ülkelerinin, iç siyaseti ve popülizmi bir kenara bırakarak, 69 yıl önceki kuruluş felsefesine dönmesi ve Türkiye’nin Birlik’e üyeliğinin, en anlamlı ve en faydalı katılımlardan biri olacağını fark etmesinin zamanı gelmiştir.

Bir sonraki REG toplantısının Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

 Güncelleme: 10/05/2019 / Hit: 4,517