ENGLISH
  Güncelleme: 08/06/2017

9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü Mesajı

“AKREDİTASYON: İNŞAAT SÜREÇLERİ VE YAPILAŞMIŞ ÇEVREDE GÜVENİN TESİSİ"

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), on beş yıldır sunduğu yetkin akreditasyon hizmeti ile hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınırlığa sahip bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda her yıl 9 Haziran günü, TÜRKAK’ın da tam üyesi bulunduğu Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından Dünya Akreditasyon Günü olarak kutlanmaktadır. 2017 yılı Dünya Akreditasyon Gününün teması, “Akreditasyon: İnşaat Süreçleri ve Yapılaşmış Çevrede Güvenin Tesisi” olarak belirlenmiştir.

Bu yıl için belirlenen temanın içeriğinde inşaat sektöründe ürün güvenliği, çevre koruma, kamu güvenliği, yenilikçi ve etkili piyasaların oluşumu, halkın güven düzeyinin yükseltilmesi gibi konularda kalite alt yapısının küresel bir aracı olarak akreditasyonun benimsenmesi gerekliliği yer almaktadır.

İnşaat sektörü özelinde akreditasyon, yüklenicilerden üreticilere, mimarlardan inşaat mühendislerine kadar tüm operatörlerin desteklenmesi için kullanılan etkili ve kabul gören bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Bu yılın Akreditasyon Günü teması ile yapıların güvenliği, emniyeti ve sürdürülebilirliğine duyulan güvenin artması noktasında akredite edilmiş uygunluk değerlendirme işlemlerinin ve akreditasyonun süreci destekleyen bir araç olarak kullanılabileceğine ilişkin anlayışın yerleşmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizin AB ile tesis ettiği Gümrük Birliğinin temelini teşkil eden malların serbest dolaşımının vazgeçilmez unsurlarından olan akreditasyon konusu aynı zamanda tam üyelik müzakerelerinin de bir parçasıdır. Bu konunun yer aldığı malların serbest dolaşımı faslı, her ne kadar AB tarafından siyasi blokaja tabi tutularak askıya alınan fasıllardan birisi olsa da diğer alanlarda olduğu gibi çalışmalar büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Avrupa Akreditasyon Birliği’nin tam üyesi olan TÜRKAK, AB üye ülkelerindeki muadilleri ile aynı düzeyde hizmet vermekte ve kabul görmektedir. Akreditasyon alanında elde edilen bu başarı Türkiye’nin AB standartlarını akreditasyon alanında da yakaladığının önemli bir göstergesidir.

TÜRKAK tarafından bu güne kadar değişik alanlarda, yurtiçi ve yurtdışından, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren 1300’den fazla kuruluş akredite edilmiştir. Böylece, TÜRKAK’ın sunduğu uluslararası kabul görmüş akreditasyon hizmeti sayesinde ülkemizdeki üretimin kalite ve standartları yükseltilmiş ve ihracatın artmasına katkı sağlanmış, ayrıca üretici, sanayici, tüketici ve ilgili tüm paydaşların uygunluk değerlendirme alanında dış ülkelere bağımlılığı sona erdirilmiştir.

Özellikle bu yılın Dünya Akreditasyon Günü teması göz önüne alındığında, sunmuş olduğu akreditasyon hizmetleri dolayısıyla TÜRKAK’ın, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında etkin bir rol üstlendiği ayrıca görülmektedir.


Güncelleme: 08/06/2017 / Hit: 12,651

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı