ENGLISH
  Güncelleme: 28/04/2016

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir Kararla meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile 28 Nisan’da kutlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasını hedefleyen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününün 2016 yılı teması “İşyeri Stresi” olarak belirlenmiştir.

Avrupa Birliği’ne katılım sürecimizde, sosyal müktesebatın önemli bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki direktiflere uyum sağlanması için önemli çalışmalar yürütülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında genel ilkeleri belirleyen 89/391/AT sayılı AB Direktifi ve bu çerçeve direktifin çeşitli alanlardaki uygulama direktiflerinin iç hukuka aktarılması noktasında ülkemizde önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından itibaren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak otuzun üzerinde ikincil düzenleme yürürlüğe girmiştir. AB müktesebatının yanı sıra ILO’nun 176 sayılı “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi” ve 167 sayılı “İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi” onaylanmıştır.

Ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği alanındaki AB mevzuatına uyum konusunda ilerleme kaydetmekte ancak uygulamada eksiklikler yaşanmaktadır. Bu çerçevede, yasal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için ilgili tüm kurumların kapasitelerinin artırılması, farkındalık düzeyinin geliştirilmesi, konuya ilişkin eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin artırılması ve sosyal tarafların katılımının sağlanması için geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarından yaralanmaya devam edilecektir.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkı sunan kurum, kuruluş, bireylerin ve tüm çalışanların 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlu olsun!Güncelleme: 28/04/2016 / Hit: 19,886

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı