ENGLISH
  Güncelleme: 11/04/2016

Yaratıcı Avrupa Programı Göçmen Entegrasyonu Projeleri 2016

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında sektörlerarası bileşen altında "sosyal uyumun desteklenmesi" başlığıyla özellikle göçmenlerin entegrasyonuna yönelik bir teklif çağrısı yayınlanmıştır. Bu çağrının amaçlarından en önemlisi, Suriye savaşının ardından Avrupa'da yaşanan göçmen krizine çözüm üretmek, göçmenlerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak, bu alanda kültürel işbirliğini güçlendirmek ve kültürler arası diyaloğu teşvik etmektir.

Toplam bütçesi 1.6 Milyon Avro olan çağrı için proje başvurularının 28 Nisan 2016 Brüksel saati ile 12:00’a kadar Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na elektronik ortamda sunulması gerekmektedir. Teklif çağrısına ilişkin ilave bilgiler Avrupa Komisyonu’nun adresli internet sayfasından edinilebilmektedir.

Teklif çağrısı, kültürel, sanatsal ve yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların başvurusuna açıktır. Ülkemizde özellikle Suriyeli göçmenlerin sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren kurumların başvurmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Başvuran projelerin, çok ortaklı işbirliği projesi niteliğinde olması ve Avrupa'da bu alanda faaliyet gösteren uluslararası ortakların bulunması beklenmektedir.Güncelleme: 11/04/2016 / Hit: 2,995