ENGLISH
  Güncelleme: 27/04/2015

Ülkemizde Avrupa Birliği Fonlarının Kullanımı

Bir yazılı medya kuruluşu tarafından yapılan, çevre alanında AB fonlarının kayıt altına alınmadan harcandığı algısına neden olabilecek şekilde gerçekleri yansıtmayan haber nedeniyle aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmektedir:

 1)    AB tarafından ülkemize, "Katılım Öncesi Mali Yardım" (IPA) kapsamında sağlanan fonların nasıl kullanılacağı, AB'nin bu konudaki her ülkeye aynı şekilde uygulanan kuralları uyarınca belirlenmiştir.

 2)    Fonların mali yönetimi,  AB Komisyonu'nca tüm benzer statüdeki ülkeler için akredite edilen bir yönetim ve kontrol sistemi marifetiyle yürütülmekte ve yine AB Komisyonu tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

3)  Bu kapsamda,  fonların yönetim ve uygulamasında yer alan kamu kuruluşları AB’nin  ve ulusal denetim otoritelerinin harcamayı doğrulamasına ve denetlemesine imkân veren ayrı bir muhasebe sistemi tutmaktadırlar.

 4)   Yapılan harcamalar AB kuralları çerçevesinde, şeffaf ve kesinlikle hesap verilebilir biçimde kayıt altına alınmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Güncelleme: 27/04/2015 / Hit: 2,865