ENGLISH
  Güncelleme: 13/04/2015

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Papa Fransuva'nın 1915 Olayları Konusundaki İfadeleri Hakkındaki Açıklaması

Gelecek nesillere dostluk ve barış mirası bırakması gereken Papalık ulvi makamının, tarihten husumet çıkarmaya matuf tutumunu reddediyorum. Türkiye’nin tarihinde utanç duyacağı hiçbir dönem yoktur. Tahrif edilmiş belgelere dayanarak kimlik oluşturma çabaları akamete uğrayacaktır. Papa’nın Ermeni diyasporasının etkisiyle yaptığı talihsiz açıklama, 40 diplomatımızı şehit eden ASALA terörüne de prim vermiştir. Papa Fransuva’nın her açıdan tartışmalı, önyargılara dayalı, tarihi tahrif eden ifadeleri Türkiye ve Türk milleti için yok hükmündedir.Güncelleme: 13/04/2015 / Hit: 3,002