ENGLISH
  Güncelleme: 16/03/2015

Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye ile AB Sivil Toplum Kuruluşları Arasında Diyaloğu Geliştirecek Projelere 11 Milyon Avro Destek Sağlayacak

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla 2008 yılından bu yana sivil toplum diyaloğu programları yürütülmektedir. Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde finanse edilen bu programların dördüncüsü olan “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Projesi” ile dokuz farklı müktesebat başlığı ve politika alanında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere AB hibe desteği verilmeye devam edilecektir.

Bu çerçevede, Çevre, Enerji, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, İşletme ve Sanayi Politikası, Tarım ve Balıkçılık ile Eğitim alanlarında  24 Şubat - 04 Mart 2015 tarihleri arasında dokuz farklı hibe programı kamuoyuna duyurulmuştur.

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan söz konusu hibe programları aracılığıyla, Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü ve kalıcı işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek verilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu hibe programlarından, başvuru yapabilecek kuruluşlar programa göre değişebilmekle birlikte, Türkiye’den dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyonları ve konfederasyonları, üniversiteler, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve kalkınma ajansları ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar faydalanabileceklerdir. Türkiye’den başvuru yapacak kuruluşların AB üyesi ülkelerden kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmeleri zorunludur. Toplam bütçesi yaklaşık 11 milyon Avro olan hibe programları çerçevesinde başarılı bulunan projelere, 50 bin ile 150 bin Avro arasında hibe desteği sağlanacaktır. Projeler için başvrular programa göre farklılık göstermekle birlikte Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının ilk haftasında sonra erecektir. Başvuruların sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacağı hibe programları ile ilgili detaylı bilgi www.ab.gov.tr ya da www.mfib.gov.tr adreslerinden temin edilebilmektedir.

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Hakkında Bilgi:

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği ülkelerindeki muadilleriyle işbirliğini ve diyaloğunu artırmak amacıyla "Sivil Toplum Diyaloğu" hibe programları uygulanmaktadır. 2008 yılından  bu yana uygulamaya konulan sivil toplum diyaloğu programları çerçevesinde sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen 271 projeye yaklaşık 32 milyon Avro hibe desteği verilmiştir.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu programının 2008-2009 yılları arasında uygulanan ilk bölümünde belediyeler, üniversiteler, meslek örgütleri ve gençlik girişimleri tarafından yürütülen 119 projeye toplam 19,5 milyon Avro hibe desteği verilmiştir. Programın 2010-2012 yılları arasında uygulanan ikinci ayağında ise “Tarım ve Balıkçılık”, “Kültür ve Sanat” ve “Mikro Hibe” bileşenleri altında uygulanan 97 projeye yaklaşık 5,3 milyon Avro kaynak aktarılmıştır. 

2014 yılında hayata geçirilen programın üçüncü aşamasında ise Siyasi Kriterler ve Medya bileşenlerinde Türkiye’deki ve AB’deki sivil toplum ve medya kuruluşları tarafından geliştirilen 55 projeye yaklaşık 7 milyon Avro hibe desteği sağlanmıştır. Söz konusu hibe projelerinin uygulanmasına 2015 yılı itibarıyla devam edilmektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü ayağında dokuz farklı hibe programı altında geliştirilecek projelerin uygulanmasına ise 2016 yılı içerisinde başlanılması öngörülmektedir.  Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları ile ilgili ayrıntılı bilgi Avrupa Birliği Bakanlığı www.ab.gov.tr internet sitesinde yer almaktadır.Güncelleme: 16/03/2015 / Hit: 6,754