ENGLISH
  Güncelleme: 30/10/2014

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı I. Aşama'ya ilişkin Basın Duyurusu

T.C.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

 

BASIN DUYURUSU 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BÜYÜKELÇİ SAYIN VOLKAN BOZKIRIN

AB’YE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANINA İLİŞKİN

BASIN TOPLANTISI

 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşamasını, 30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 10.30’da Avrupa Birliği Bakanlığı’nda yapacağı basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşacaktır.

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan “AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı” iki aşamadan oluşmaktadır. Eylem Planı’nın I. Aşamasında müzakere fasıllarında Kasım 2014-Haziran 2015 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmalara ilişkin öncelikler yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması, Türkiye’deki siyasi reform sürecinin ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi ve güçlendirilmesi açısından oldukça önemli bir rehber niteliği taşımakta, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde atılan kararlı adımlardan birini daha ortaya koymaktadır.

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın 2015-2019 dönemini kapsayan II. Aşamasının ise Kasım ayında kamuoyuyla paylaşılması öngörülmektedir.

Basına saygıyla duyurulur. Güncelleme: 30/10/2014 / Hit: 4,851