ENGLISH
  Güncelleme: 04/02/2014

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarının Dikkatine- 2014-2020 Yeni Dönem Anketi

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2013 yılı Kasım ayında yapılan Ortak Çalışma Grubunun ilk toplantısında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kapsamında yürütülen Programın 2014 – 2020 döneminin hazırlama sürecine başlanmıştır. Program, çok sayıda sosyoekonomik etkenleri (ekonomi, altyapı, ulaştırma, çevre, demografi, işgücü pazarı, eğitim, kültürel ilişkiler ve diğer) irdeleyen durum analizinden ve düzenli olarak yapılan istişarelerden elde edilen sonuçlar ile Ortak Çalışma Grubu tarafından sunulan önerilere ve sınır ötesi bölgedeki ilgili taraflardan gelen önerilere istinaden hazırlanmaktadır. Buna ek olarak geçmiş işbirliği programların sonuçları da dikkate alınmaktadır. Avrupa uyumlaştırma (cohesion) politikasının geliştirilmesi için yeni yönelimler uyarınca 2014 – 2020 program döneminde sınır ötesi işbirliği programları kapsamında daha fazla konuya odaklanılması düşünülmektedir.

Bu bağlamda, programın içeriği ve şekli bakımından ilgili taraflarla istişarelerin yürütülmesi programı hazırlama sürecinde önemli bir adımı oluşturacaktır. Bu geniş kamuoyu danışma sürecinin amacı, bütün ilgili tarafların tecrübe ve know-how paylaşımı aracılığıyla bir bütün olarak programlama sürecine büyük katkı sağlamaktır. Bununla birlikte tartışma potansiyel hedef grupların yeni programla ilgili özel gereksinimlerini ve beklentilerini tanımlanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Yukarıda açıklanan hususlarla ilgili olarak bir anket düzenlenmiştir. Bu anket doldurarak her ilgili tarafın Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kapsamında yürütülen 2014 – 2020 Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının hazırlanmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Bu anketin amacı, önümüzdeki dönem uygulanacak Programın içeriği, kapsamı ve diğer önemli konuları ile ilgili beklentileriniz hakkında bilgi toplamaktır.

 

Lütfen cevaplarınızı en geç 14 Şubat 2014 tarihine kadar aşağıda yer alan bağlantıdaki formu doldurarak  iletiniz.

http://poll.oir.at/survey_BG_TR

 

İşbirliğiniz için teşekkürler!Güncelleme: 04/02/2014 / Hit: 5,539