ENGLISH
  Güncelleme: 29/11/2012

IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2014-2020 Dönemi Hazırlığı Hizmet Alımı İhalesinin İlk Eleme Aşamasının Sonuçları EuropeAid/133413/D/SER/Multi

Bulgaristan ile Sırbistan, Makedonya ve Türkiye arasındaki IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2014-2020 Dönemi Hazırlığı hizmet alımı ihalesinin ilk aşamasındaki elemeyi geçen adaylar Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanmıştır.

Adaylara  ilişkin açıklamaya www.mrrb.government.bg,http://www.ipacbc-bgrs.euhttp://www.ipa-cbc-007.eu,http://www.ipacbc-bgtr.eu adreslerinden ulaşılabilir. Ilan ayrıca EuropeAid internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133413.

Sadece bu listede açıklanan adaylar ihale dosyasının tamamını sunmaya davet edilecektir.Güncelleme: 29/11/2012 / Hit: 8,422