ENGLISH
  Güncelleme: 27/07/2012

"Yunanistan'ın Euro Bölgesinden Ayrılmasının Olası Ekonomik Etkileri" Başlıklı Kitap Yayımlandı

Raporun amacı Yunanistan'ın Euro bölgesinden ayrılmasının Yunanistan ve AB üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu etkilerin Türkiye’ye olası yansımalarını dış ticaret, finans piyasaları, kamu maliyesi, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer makroekonomik etkiler ayrımında değerlendirmektir.

Raporun ilk bölümünde Avrupa Birliği içinde Euro krizi ve AB’nin geleceğine ilişkin görüş ayrılıklarının genel bir değerlendirmesi yapılmakta, daha sonra Yunanistan’da ekonomik ve mali krizinin derinleşmesinin nedenleri üzerinde durulmaktadır. İzleyen bölümde ise Yunanistan’ın Euro’yu bırakmasının kontrollü ve kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesi senaryoları Yunanistan ve AB ülkeleri için analiz edilmektedir. Son bölümde ise, çalışmanın odak noktasını oluşturan, söz konusu çıkışın Türkiye üzerindeki etkileri, yukarıda sayılan kanallar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yunanistan'ın Euro Bölgesinden Ayrılmasının Olası Ekonomik Etkileri (Temmuz 2012) (Pdf- 2,9 MB)Güncelleme: 27/07/2012 / Hit: 11,066