ENGLISH
  Güncelleme: 22/12/2011

Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı Birinci Çağrı Hibe Faydalanıcılarının Dikkatine

Sayın hibe faydalanıcıları,

 

Üç aylık ilerleme raporlarının hazırlanması sürecinde olası yanlışlık ve hataların yapılmasını önlemek için, Bulgarisan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yönetim Makamı, bazı açıklamalar ile birlikte aşağıdaki yol gösterici kuralları paylaşmaktadır:

 

1. Hibe Sözleşmelerinin "Raporlama" adlı 6. Maddesi uyarınca lider ortaklar, usulüne uygun olarak lider ortak tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış üç aylık Proje İlerleme Raporlarını programın Ortak Teknik Sekreteryasına (OTS) sunmakla yükümlüdürler. Sadece Proje yöneticisi tarafından imzalanmış olan Proje İlerleme Raporları ise, ancak, yasal temilcinin temsil yetkisini vekaleten proje yöneticisine bırakmış bulunması durumunda kabul edilebilmektedir;

 

2. "Kontratın Süresi" adlı 2. Madde uyarınca, projenin uygulanmasına, hibe sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten bir sonraki gün resmi olarak başlanır. Bu bağlamda lider ortaklar, Üç Aylık İlerleme Raporlarının tamamlanmasında "Hibe sözleşmesinin başlangıç tarihi" bölümünü doldururken, hibe sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten bir sonraki günü dikkate almalıdırlar (sözleşme taraflarının sonuncusunun imzasını attığı günden bir sonraki günün tarihi).Güncelleme: 22/12/2011 / Hit: 10,829